بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در مدیریت سیلاب

در ایران به­ دلیل وسعت زیاد، اقلیم­های مختلف و تراکم زمانی و مکانی متفاوت بارش­ها، همه ساله شاهد سیلاب­های بزرگی در بیشتر مناطق کشور هستیم که بسیاری از آنها، خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می ­‏آورند. آنچه در سالهای اخیر در سطح دنیا در زمینه کمینه کردن خسارات و بیشینه کردن سودمندی­های ناشی از سیل مطرح می‏شود، مشارکت مردم در چرخه مدیریت سیل است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مردم در مدیریت سیلاب و همچنین تحلیل نحوه مشارکت مردم در مراحل مختلف سیلاب و ارائه پیشنهاداتی برای افزایش مشارکت است. در بخش اول نشان داده شد که عوامل متعددی شامل عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی وعوامل سازمانی بر مشارکت مردم تاثیر دارند. در بخش دوم، نحوه مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سیلاب شرح داده شد و همچنین به اصول کلی برای تقویت مشارکت مردم اشاره شد. به طور کلی می­توان گفت مشارکت اعضای جامعه و ذینفعان مرتبط در مدیریت سیل، در حفظ روند فرآیند کاهش خطر سیل و همچنین برای رسیدن جامعه به اهداف مورد نظر ضروری است. سازماندهی مشارکت مردم در آغاز به دنبال اجرای کامل آن نیست، بلکه انتظار می­رود که جوامع به تدریج فعالیت­های انعطاف­ پذیری را در مقابله با سیل با به ­کارگیری تلاش­های مستمر ایجاد کنند. 

  تاریخ ثبت : 1396/09/05
 خردمند
 894
  دیدگاه کاربران