|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

کارگاه اطفاء حریق

کارگاه آموزشی اطفاء حریق

در این کارگاه که با دعوت از آقای حسن نجف زاده، کارشناس و مربی آتش نشانی و در روز های 6 و 7 آبان 1399 برای دو گروه مجزا برگزار شد،ضمن تشریح نکات ایمنی در ساختمان و محیط‌های اداری، ورزشی و سایر اماکن، انواع خاموش کننده، استانداردهای مرتبط با هر خاموش کننده، کاربرد آن ها و سایر نکات مرتبط با اطفاء حریق و ایمنی مطرح شده و تمرین اطفاء حریق توسط شرکت‌کنندگان به صورت عملی انجام گرفت.