|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
زمینه سازی بستر اجتماعی اجرای طرح تعادل بخشی از طریق آموزش نظام مند به مخاطبان خاص

زمینه سازی بستر اجتماعی اجرای طرح تعادل بخشی از طریق آموزش نظام مند به مخاطبان خاص

ظرف چند دهه اخیر اضافه برداشت ها و عدم رعایت قوانین مربوطه، وضعیت منابع آبی استان خصوصا منابع آب زیرزمینی که طی هزاران سال به وجود آمده اند را با بحران جدی مواجه ساخته است. تا آن جا که تعدادی از دشت های آبی استان در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند؛ و این بدان معناست که برداشت از این سفره ها بیش از میزان ورودی به آن هاست. این سفره ها به عنوان ذخایری گران بها و بی بدیل، که ادامه حیات و توسعه کشاورزی و صنعت ما بدان وابسته است؛ با آهنگی شتابان به سوی اتمام و تخریب کامل پیش می روند. این روند، تهدیدی جدی برای ما و نسل های آتی محسوب می شود. متاسفانه در حال حاضر علی رغم پیشرفت های قابل توجه تکنولوژی، کشاورزی در استان ما از طریق الگوهای غیراصولی باعث هدر رفتن آب شده و منابع آب زیرزمینی را بیش از پیش با بحران مواجه می سازد. در چنین شرایطی اقداماتی چندجانبه در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و بازگرداندن وضعیت منابع آب به حالت تعادل اولیه، عامل اساسی امکان حفظ حیات و توسعه سکونت گاه ها در استان و کشور خواهد بود. با تصویب و به اجرا در آمدن طرح تعادل بخشی بیلان منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو، مجموعه ای از اقدامات مدیریت و سازه ای به منظور کنترل برداشت ها از منابع آب زیرزمینی و برقراری تعادل در بیلان منابع آب به اجرا در آمد. تحقق این اقدامات شدیدا در گرو آگاهی بخشی و افزایش سطح دانش و رفتار اجتماعی بهره برداران منابع آب می باشد. بر این اساس مخاطبان مختلف در خصوص بهره برداری از منابع آب دسته بندی شده و برای هر یک برنامه ریزی لازم صورت گرفت. در بازه زمانی کنونی بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص آگاهی و حساسیت مردم نسبت به مسائل حوزه آب، و همچنین تجربه کشورهای پیشگام، قشر دانش آموز به عنوان بهترین و موثرترین مخاطب خاص در فاز اول آموزش و اطلاع رسانی شناخته شد. پس از آن انتخاب گروه سنی محصلین نیز حائز اهمیت می باشد که رده سنی 13 تا 16 سال به عنوان مناسب ترین گروه از نظر اطلاعات عمومی و درک اولیه از مفاهیم منابع آب، مشغله های تحصیلی و آمادگی ورود به جامعه شناخته شدند. طرح فرهنگی - دانش آموزی نجات آب کشاورزی با تکیه بر 5 بخش آموزشی، ارزیابی، مسابقه ها، ارتباطی و ناجی آب تعریف شد و در کلیه مدارس مقطع متوسطه استان خراسان رضوی طی 6 سال پیاپی به اجرا در آمد. ایجاد زمینه فرهنگی مناسب برای اجرای اقدامات مدیریتی تعادل بخشی منابع آب از طریق افزایش سطح آگاهی، حساسیت و حس مسئولیت دانش آموزان و خانواده های ایشان از جمله دستاوردهای این طرح بوده است.

مطالعه کامل

تعیین خسارت برداشت های غیرمجاز مطابق با قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در طرحهای جبران منابع آبی استان خراسان رضوی

تعیین خسارت برداشت های غیرمجاز مطابق با قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در طرحهای جبران منابع آبی استان خراسان رضوی

بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، متخلفین برداشتهای غیر مجاز از منابع آبی و اضافه برداشت ها موظف  بر "اعاده وضع سابق" می باشند، این اعاده به وضع سابق با اجرای طرح های جبران منابع آب امکان پذیر است و اجرای این طرح ها هزینه های گزافی را به شرکت های آب منطقه ای تحمیل می کند. در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور که برداشت آب از سفره­های آب زیرزمینی بیشتر از ورودی به آنها می­باشد جبران آب در این دشتها با اجرای طرح­های تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی و جایگزینی پساب شهری و ... انجام می شود. در سنوات گذشته با استناد به قانون یاد شده خسارت به منابع آب زیرزمینی برآورد کارشناسی شده  و  به عنوان هزینه خسارت برداشت غیرمجاز توسط شرکت های آب منطقه­ای از متخلفین دریافت می­گردید. در این گزارش ضمن محاسبه واقعی و دقیق قیمت تمام شده آب در هر یک از  طرحهای جبران منابع آب، برای "اولین بار" در شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی و شاید در کشور به اصلاح روش محاسبه خسارت برداشت های غیرمجاز آب در هر یک از دشت­های این استان پرداخته می­شود.

مطالعه کامل

واگذاری تهیه مستندات مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی به بخش خصوصی

واگذاری تهیه مستندات مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی به بخش خصوصی

امروزه بحث واگذاری امور تصدیگری دولت به بخش خصوصی باجدیت مطرح است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله ‌العالی) که دربرگیرنده اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور همچون کاهش حجم کار سازمان ها از طریق واگذاری وظایف تصدی‏گری به بخش غیر‏دولتی،کاهش 2 درصد نیروی انسانی در هر سال، تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه اجرایی (سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت)، ساماندهی نیروی انسانی و حمایت از بخش غیردولتی است.  اما واقعیت این است که اکنون با گذشت چندین ماه هنوز بستر و فضای عمومی مورد نیاز برای تسریع در تحقق سیاستهای مذکور فراهم نیست. یکی از  سیاستهای راهبردی و اهداف کلان شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تمرکززدایی در اجرا و بهره برداری، با افزایش نقش مشارکت مردم و سازمانهای محلی است. در گذشته بر خلاف اهداف تعیین شده و سیاست های نظام، بیشترین تمرکز بودجه و نیرو به  امور تصدیگری داده می شدموضوع مورد ارائه قدمی اندک در راستای اصلاح موارد فوق است.

مطالعه کامل

شناسایی و رفع تصرف از اراضی بستر رودخانه ها با بهره گیری از توان بخش خصوصی

شناسایی و رفع تصرف از اراضی بستر رودخانه ها با بهره گیری از توان بخش خصوصی

    عدم تناسب امکانات و نیروی انسانی شرکت با تعداد زیاد مسیل ها و رودخانه های سطح استان، باعث افزایش تصرف اراضی بستر رودخانه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های اخیر شده است.شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و در چهارچوب قانون توزیع عادلانه آب ، تصمیم گرفت قسمتی از فعالیتهای تصدی گری مربوط به تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. ازطرفی نظر به این که در اجرای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها امکان بهره برداری از رودخانه ها از طریق واگذاری اراضی مازاد بستر رودخانه به صورت اجاره ای امکان پذیر می باشد. بنابراین تامین مالی بابت خرید خدمات از بخش خصوصی هم از محل اجاره بهاء اراضی مذکور از طریق طرح شکایت بر علیه متصرف برای اخذ هزینه های رفع تصرف میسر است.لذا مطالعه و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها با اولویت مناطق پر خطر به به لحاظ سیل خیزی انجام و متصرفین حاشیه رودخانه ها شناسایی شد. سپس فهرست متصرفین و آندسته از تصرفاتی که بایستی رفع تصرف گردند مشخص و بخشی از تصرفاتی که امکان واگذاری اراضی مازاد در بستر برای اجاره را داشته باشند تعیین گردید. شرح خدمات مربوطه برای خرید خدمات جهت تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف در بستر رودخانه ها تهیه شد.سپس با انتشار فراخوان و انتخاب شرکت واجد شرایط انعقاد قرارداد کارگزاری تنظیم گردید.  

مطالعه کامل

مدیریت زمان در فرآیند بررسی درخواست های تخصیص آب در کمیته مدیریت منابع آب (تجربه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی)

مدیریت زمان در فرآیند بررسی درخواست های تخصیص آب در کمیته مدیریت منابع آب (تجربه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی)

        کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با هدف ساماندهی تخصیص آب از منابع سطحی و زیر زمینی برای مصارف مختلف تشکیل شده است، اما طولانی بودن فرایند پاسخ گویی کمیته به متقاضیان تامین آب، منجر به طولانی شدن روند شروع صنعت جدید و یا در صنایع فعال موجب عدم تامین به موقع نیاز آبی و در نتیجه وقفه و حتی رکود در انجام فعالیت می شود. همچنین، مراجعه حضوری بیش از حد مشکلاتی را برای مراجعان  و نیز شرکت آب منطقه ای به وجود می آورد. لذا مقاله ی حاضر دربرگیرنده تجربه ی مدیریتی مولفان به منظور مدیریت زمان در فرآیند بررسی درخواست متقاضیان تخصیص آب در کمیته مدیریت منابع آب است که این امر منجر به کاهش زمان فرآیند بررسی و پاسخگویی به متقاضیان شده است. یافته­ها نشان می­دهد بازنگری فرآیند کمیته مدیریت منابع آب، شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند تخصیص آب، تدوین و تهیه شیوه نامه اجرایی تخصیص آب، تهیه بانک اطلاعاتی کمیته مدیریت منابع آب و استفاده مناسب از امکانات نرم افزاری موجود منجر به کاهش قابل ملاحظه پاسخگویی به مراجعان مربوطه از 85 روز به 15 روز گردیده است. تجربه ی مذکور می­تواند برای بهبود روند اجرای کمیته مدیریت منابع آب جهت تخصیص آب در سایر شرکت­های آب منطقه­ای مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه کامل

مطالعه و اجرای طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی رودخانه فاروب رومان نیشابور)

مطالعه و اجرای طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی رودخانه فاروب رومان نیشابور)

حفاظت و ساماندهی رودخانه های کشور از جمله وظایف مهم وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای است که هر ساله به تناسب اعتبارات دولتی اختصاص یافته به مرحله اجرا می رسد. در این مقاله به ارائه تجربه جدیدی در مورد تامین اعتبار و هزینه های طرح های مربوط به ساماندهی رودخانه از طریق سرمایه گذاری بخش غیر دولتی پرداخته شده است. یکی از عوامل عمده بازدارنده در اجرای پروژه های ساماندهی مخصوصاً در چند سال اخیر، عدم وجود بودجه کافی است که از محل اعتبارات طرح های عمرانی دولتی تامین می گردد .

از مهمترین اقداماتی که درراستای حل این مشکل می توان انجام داد تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این گونه طرح‌ها و پیرو آن کاهش هزینه ها و بار مالی دولت است که در بستر ظرفیت های پیش بینی شده در قانون از جمله اصل 44 قانون اساسی و ماده 10 آئین نامه حریم و بستر رودخانه ها قابل انجام است. در این راستا شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برای اولین بار در سطح کشور استفاده از سرمایه بخش خصوصی را برای تامین مالی پروژه ساماندهی رودخانه فاروب رومان نیشابور به مرحله اجرا رسانده است. با کاهش وابستگی این نوع پروژه ها به بودجه دولتی می توانیم شاهد تاثیرات بسزایی در افزایش عملکرد شرکت های آب منطقه ای در ساماندهی رودخانه ها باشیم .

مطالعه کامل

تهیه اهداف و برنامه های واحدهای سازمانی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (یک تجربه مدیریتی)

تهیه اهداف و برنامه های واحدهای سازمانی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (یک تجربه مدیریتی)

   آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا برخی از شرکتهای بزرگ و موفق در زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنزل یافته اند و چرا برخی از شرکتهای کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده اند؟ آیا در این مورد فکر کرده اید که چرا برخی از موسسات ، نوسانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می کنند و در مقابل برخی از سازمانها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان پاسخ بسیاری از اینگونه سوالات را می بایست در مفاهیمی چون " استراتژی " ، " اهداف سازمانی " و " مدیریت استراتژیک " جستجو کرد.

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با استعانت از درگاه الهی و در سالی که مزین است به نام  ”  اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ” و با پیشرو قراردادن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و در راستای راهبردهای وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران ،  با استفاده از تجربیات و سرمایه ارزشمند نیروی انسانی اقدامات خود را در سال 1393 در قالب 8 هدف کلان و 202 زیر هدف و برنامه، مدون و به اجرا گذاشته است.

مطالعه کامل

توسعه مدیریت مشارکتی با تاکید بر مولفه های نظام پیشنهادهای کارکنان در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (یک تجربه مدیریتی)

توسعه مدیریت مشارکتی با تاکید بر مولفه های نظام پیشنهادهای کارکنان در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (یک تجربه مدیریتی)

امروزه نظام­های مدیریتی بعنوان نرم­افزارهای فن­آوری و ابزارهای اصلی فرآیند توسعه محسوب می­شوند. یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرآیند توسعه کلی کشور دارد نظام مدیریت مشارکتی است. نظام مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش­های حل مسائل و ارتقای بهره­وری سازمان، فعالانه اندیشیده، حاصل آن را در قالب طرح­ها و پیشنهادها به سازمان ارایه می­کنند. بدین طریق یک نظام همفکری و هم­اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان وجود دارد و مدیریت سازمان از گنجینه طرح­ها، ‌اندیشه­ها و راه­حل­ها برخوردار شده و برای نیل به اهداف سازمانی از آنها بهره می­جوید. شرکت آب منطقه‏ای خراسان رضوی به منظور نیل به اهداف متعالی نظام مدیریت مشارکتی استقرار کامل و تقویت نظام پیشنهادها به عنوان اصلی‏ترین استراتژی شرکت در ارتقای سطح مشارکت کارکنان درنظر گرفته و با اتخاذ رویکردی سیستماتیک نسبت به حل آسیب‏های شناسایی شده بر اساس اولویت‏بندی انجام شده بر اساس روش SAW نمود. نتایج اقدامات انجام شده منجر به رشد بسیار مطلوب در تعداد پیشنهادهای دریافتی و اجرایی به عنوان شاخصه های اصلی نظام پیشنهادها گردید.

مطالعه کامل

« 1 2 3 4 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 31
 • بیشترین بازدید همزمان : 351
 • بازدید امروز : 8,130
 • بازدید دیروز : 5,898
 • کل بازدید : 6,857,465
 • آخرین به روزرسانی : 1401/04/15 12:08:50
 • شناسه IP شما : 18.207.133.27

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : مشهد، بلوار خیام، نبش خیام جنوبی 35
 • کدپستی : 9185916196
 • تلفن : 19-05137617011
 • فاکس : 05137613008
 • پست الکترونیکی : info[at]khrw.ir
 • پیامک : 30006394
 • تلفن گویا : 31435