|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سازه ها و روشهای سنتی جمع آوری آب باران (در بازه زمانی بحرانی)

سازه ها و روشهای سنتی جمع آوری آب باران (در بازه زمانی بحرانی)

موضوع کم آبی در اکثر مناطق خشک .نیمه خشک معضل بزرگی به شمار میرود که بسیاری از فعالیتهای عمرانی را با مشکل مواجه می نماید. استفاده بهینه از منابع آبی موجود و تلاش جهت دستیابی به منابع آبی جدید دو راه حل عمده برای رفع نسبی این مشکل به شمار می رود برنامه ریزی جهت جمع آوری آب باران از سطوح آماده شهری(پشت بامها،سطح عایق کارخانجات و انبارها باند فرودگاهها، سطح معابر،خیابانها، جاهها و..) میتواند در بسیاری مناطق کشور منبع آب پایدار و مناسب را فراهم کند. استحصال آب باران یکی از شاخصترین تکنیکهای مدیریت بهره برداری از آب باران برای مقابله با کم آبی میباشد که در مناطق مواجه با کمبود آب بسرعت در حال توسعه می باشد مبنای این روش اختصاص سطحی از زمین برای جمع آوری نزولات و سپس ذخیره سازی آن برای استفاده در زمان مورد نیاز می باشد. با توجه به تنوع روشهای استحصال آب باران، باید در انتخاب روش مناسب به ویژگیهایی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، و ... توجه شود.. در تحقیق حاضر بر اساس مرور منابع و استفاده از سایتهای الکترونیکی به گردآوری مطلب در این باره پرداخته و هدف از این تحقیق آشنایی با روشهای سنتی استحصال آب باران می باشد.

مطالعه کامل

مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ افقی روشن پیش روی سازمان ها

مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ افقی روشن پیش روی سازمان ها

سازمان ها و نهادهای عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده ای در زمینه های مختلف روبرو هستند، حال آنکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی پاسخی به نیازهای جامعه پویا و رقابتی سازمان های امروز است. از طرفی داشتن یک تیم از کارکنان توانمند ممکن است سطح وفاداری و حمایت آنها را برای بردن سازمان به سمت موفقیت که حاصل عملکرد خوب منابع انسانی سازمان است، منجر شود.

      هدف از این تحقیق تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمان هاست. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و ضمن معرفی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اهداف و کارکردهای آن بصورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. 

مطالعه کامل

بررسی امکان احداث نیروگاه برقآبی کوچک بر روی رودخانه زنگلانلو استان خراسان رضوی

بررسی امکان احداث نیروگاه برقآبی کوچک بر روی رودخانه زنگلانلو استان خراسان رضوی

ایران کشوری خشک و نیمه خشک ،با میانگین بارش سالانه 222 میلی متر در سال و همراه با عدم توازن در توزیع منابع آبی و بارندگی میباشد. با این وجود قسمت هایی از کشور مخصوصا دامنه های زاگرس و البرز مناطقی مستعد برای تامین برق کشور می باشند. از طرفی محدودیت برق رسانی به روستاها به دلیل دور بودن از شبکه برق سراسری و همچنین صعب العبور بودن مسیر ها برای رسانیدن برق به مناطق ، مسئولین
واندیشمندان را بر این داشته است تا بتوان از انرژی حاصل از رودخانه ها برای تولید برق در مناطق روستایی استفاده نمود . با توجه به آمارهای موجود از استان خراسان رضوی ، پتانسیل نصب نیروگاه برقابی کوچک بر روی رودخانه زنگلانلو بررسی شد و باتوجه به اینکه این رودخانه دارای دبی متوسط 2 مترمکعب بر ثانیه می باشد، نیروگاه بررسی شده جزو نیروگاه های کوچک قرار میگیرد. پیشنهاد میشود که نصب نیروگاههای برقابی
در رودخانه هایی انجام گیرد که دبی متوسط آنها بیشتر از 4 متر مکعب بر ثانیه باشد ، تا بتوان از لحاظ اقتصادی توجیهی برای آن داشت.

مطالعه کامل

بررسی اثرات آموزشی اجرای طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی در مدیریت بحران آب

بررسی اثرات آموزشی اجرای طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی در مدیریت بحران آب

آب منبع کمیابی است که بر مبنای اصول دانش اقتصاد باید به طور بهینه به فعالیت های مختلف تولیدی و مصرفی اختصاص یابد ولی از آنجا که جایگزینی ندارد و استفاده از آن برای ادامه حیات اجتناب ناپزیر است، اعمال قواعد و اصول اقتصادی در بکارگیری آن با چالش جدی مواجه است.

    بدون آب ادامه حیات میسر نیست و استفاده از آن، حق ذاتی تمام انسان هاست. آب اصلی ترین نهاده ای است که در تولید محصولات کشاورزی بکار می رود و بدون آب، امکان تولید نیز میسر نیست و جوامع بشری از تولید محصولات کشاورزی محروم خواهد ماند. 

 در این راستا مسئولان ذی ربط با اجرا نمودن طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی، اقدام به اطلاع رسانی و آموزش لازم به دانش آموزان نموده و آنها را نسبت به بحران موجود در بخش آب مطلع و با حساس نمودن این بخش از جامعه که به عنوان مدیران آینده کشور شناخته می شوند، سعی در حل ریشه ای بحران آب نموده اند. این پژوهش مربوط به اجرای طرح در سال تحصیلی 94-93 میباشد که در میان کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی (متوسطه اول) استان اجرایی شده است. از این تعداد 942 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

     نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اجرای طرح، آگاهی دانش آموزان به میزان  0.8 درصد افزایش  داشته است. 

مطالعه کامل

بررسی امکان برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره ای با استفاده از نمایه‌ گرمایی LST

بررسی امکان برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره ای با استفاده از نمایه‌ گرمایی LST

 برآورد رطوبت خاک تنها با استفاده از نمونه­های هیدرولوژیکی در یک منطقه گسترده همیشه امکان­پذیر نیست (6) و از سویی روش‌های زمینی برآورد رطوبت خاک، نقطه‌ای هستند و افزون بر فعالیت‌های میدانی، آنالیزهای پس پردازش مفصلی نیز دارند. در نتیجه این روش‌ها به ‌شدت هزینه‌بر هستند (4). با این‌حال سنجش‌ازدور می­تواند به عنوان ابزاری مناسب در سطح گسترده و با هزینه کمتر، رطوبت لایه سطحی خاک را برآورد کند. میتوان این کار را با بررسی امکان برآورد رطوبت لایه سطحی خاک از تصاویر ماهواره­ای مودیس با استفاده از نمایه­ پوشش های دمایی از قبیل LST بدست آورد. برای انجام این کار، از داده­های میدانی رطوبت خاک و تصاویر سنجنده مودیس در طول دوره مهر 92 تا خرداد 93 در شهرستان گنبد کاووس، استان گلستان، استفاده شده است. در هیمن بازه زمانی برای روز­های نمونه­گیری از تصاویر سنجنده مودیس نمایه­های LST محاسبه شد. برای بررسی داده های این تحقیق، از نرم افزار کلمنتاین استفاده شده است.

مطالعه کامل

چارچوب مدیریت جامع رواناب سطحی در شهر نیشابور

چارچوب مدیریت جامع رواناب سطحی در شهر نیشابور

در حالیکه کمبود آب در بسیاری از شهر های بزرگ وجود دارد و نرخ بالای شهری شدن باعث فشار بر منابع آبی می شود، افزایش سطوح نفوذ ناپذیر نیز رخدادهای سیل را افزایش میدهد. چالش کمبود آب و خطر سیل در مناطق خشک و نیمه خشک نشان می دهد که مدیریت سنتی رواناب سطحی در شهر ها باید عوض شود . شهر نیشابور دارای اقلیم نیمه خشک بوده وبا توجه به جمعیت روبه رشد، وقوع مشکلات ناشی از جریان هرزآبها در سطح شهر و اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی ،این شهر برای مطالعه موردی انتخاب شد. در این تحقیق سعی شده است تا پس از ترسیم مدل مفهومی مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و شناسایی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهرها، روش های مناسب برای این شهر انتخاب شده و نحوه اولویت بندی آن ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره شرح داده شود.

مطالعه کامل

Groundwater conceptualization and modeling using distributed SWAT-based recharge for the semi-arid agricultural Neishaboor plain, Iran

Groundwater conceptualization and modeling using distributed SWAT-based recharge for the semi-arid agricultural Neishaboor plain, Iran

Increased irrigation in the Neishaboor watershed, Iran, during the last few decades has caused serious

groundwater depletion, making the development of comprehensive mitigation strategies and tools increasingly important. In this study, SWAT and MODFLOW were employed to integratively simulate surface-water and groundwater flows. SWAT and MODFLOW were iteratively executed to compute spatial and temporal distributions of hydrologic components. The combined SWATMODFLOW model was calibrated (2000–2010) and validated (2010–2012) based on streamflow, wheat yield, groundwater extraction, and groundwater-level data. This multi-criteria calibration procedure provided greater confidence for the partitioning of water between soil storage, actual evapotranspiration, and aquifer recharge. The SWAT model provided satisfactory predictions of the hydrologic budget for the watershed outlet. It also provided good predictions of irrigated wheat yield and groundwater extraction. The 10-year mean annual recharge rate estimated using the combined model varied greatly, ranging from 0 to 960 mm, with an average of 176 mm. This result showed good agreement with the independently estimated annual recharge rate from an earlier study. The combined model provides a robust tool for the sustainable planning and management of water resources for areas with stressed aquifers where interaction between groundwater and surface water cannot be easily assessed.

مطالعه کامل

A framework toward developing a groundwater conceptual model

A framework toward developing a groundwater conceptual model

Developing an accurate conceptual model is the most important step in the process of a groundwater numerical modeling. Disorganized and limited available data and information, especially in the developing countries, make the preparation of the conceptual model difficult and sometimes cumbersome. In this research, an integrative and comprehensive method is proposed to develop groundwater conceptual model for an unconfined aquifer. The proposed method consists of six steps. A preliminary step (step 0) is aimed at collecting all the available data and information. The output of the first step as “controlling observations” is conceptual model version 00. This step should be rigorously checked due to its critical role in the controlling of final conceptual model. Step 2 determines the aquifer geometry. The output of this step is conceptual model version 01. Step 3 is responsible to determine hydrodynamic properties and its output develops conceptual model version 02. Step 4 evaluates the surface and subsurface interactions and lateral in/out groundwater flows. The output of this step is conceptual model version 03. Step 5 is to integrate the results from other steps and to deliver the final conceptual model version. The accuracy level of the conceptual model and the annual groundwater balance is also determined at this step. The presented groundwater conceptual model procedure was implemented for the Neishaboorplain, Iran. Results showed its .usefulness and practicality in developing the conceptual model for the study area

مطالعه کامل

بررسی تأثیر اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی بر میزان آگاهی و نگرش افراد در ارتباط با موضوع بحران آب

بررسی تأثیر اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی بر میزان آگاهی و نگرش افراد در ارتباط با موضوع بحران آب

امروزه با افزایش رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، تاکید زیادی به فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش مشارکت افراد جامعه وجود دارد. بر این اساس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به اجرای طرحی با عنوان نجات آب کشاورزی با مشارکت معلمین و دانش آموزان طی سال های 1388 الی 1392 در سطح مدارس استان خراسان رضوی اقدام نمود. در تحقیق حاضر با بررسی موارد آموزشی که در اختیار مجریان طرح قرار گرفته بود، پرسشنامهای به منظور اطلاع از دیدگاه های معلمین شرکت کننده در اجرای طرح تدوین و سپس به ارزیابی اثربخشی اطلاع رسانی وآموزش در رابطه با نجات آب پرداخته شد. بدین منظور تحلیل های آماری موضوعات مختلف مرتبط با اجرای طرح از جمله نگرش نسبت به صرفه جویی در مصرف آب، درک بحران آب و ضرورت اجرای طرح در سال های آتی با استفاده از آزمون های من- ویتنی و کروسکال-والیس صورت گرفت . نتایج نشان می دهد که این طرح باعث افزایش آگاهی شرکت کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی شده است و اکثریت معلمین اجرای طرح را در سال های آتی پیشنهاد نموده اند. اجرای این طرح بیشترین اثربخشی (بیش از 91 درصد) را در نگرش معلمین نسبت به صرفه جویی در مصرف آب وفرهنگ سازی آن داشته است. ضمناً پیشنهاد می شود اجرای این طرح محدود به نجات آب کشاورزی باقی نماند و نجات آب در همه زمینه ها (کشاورزی، شرب، صنعت، محیط زیست) و از جهات مختلف کمی و کیفی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این پیشنهاد میشود با شکل گیری تشکل های مردم نهاد و گروه های مردمی (کمپین) نجات آب، اصلاح الگوی صحیح مصرف آب به یک فرهنگ و مطالبه همگانی تبدیل شود.

 

مطالعه کامل

« 1 2 3 4 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 351
 • بازدید امروز : 7,533
 • بازدید دیروز : 5,898
 • کل بازدید : 6,856,868
 • آخرین به روزرسانی : 1401/04/15 10:14:21
 • شناسه IP شما : 18.207.133.27

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : مشهد، بلوار خیام، نبش خیام جنوبی 35
 • کدپستی : 9185916196
 • تلفن : 19-05137617011
 • فاکس : 05137613008
 • پست الکترونیکی : info[at]khrw.ir
 • پیامک : 30006394
 • تلفن گویا : 31435