|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

کارگاه اطفاء حریق

کارگاه اطفاء حریق

در این کارگاه که با دعوت از آقای حسن نجف زاده، کارشناس و مربی آتش نشانی و در روز های 6 و 7 آبان 1399 برای دو گروه مجزا برگزار شد،ضمن تشریح نکات ایمنی در ساختمان و محیط‌های اداری، ورزشی و سایر اماکن، انواع خاموش کننده، استانداردهای مرتبط با هر خاموش کننده، کاربرد آن ها و سایر نکات مرتبط با اطفاء حریق و ایمنی مطرح شده و تمرین اطفاء حریق توسط شرکت‌کنندگان به صورت عملی انجام گرفت.