پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش
ملاقات مجازی عمومی
شعار سال 99
ساماب
It
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

شرح وظایف  معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 
نام ونام خانوادگی: حسین علیمیرزایی
سمت: معاون طرح و توسعه
دفتر:  37637231
دورنگار: 37637231
ایمیل: alimirzaei.ab@khrw.ir
 

         مسئولیت ها :

 • برنامه ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی در حوزه معاونت طرح و توسعه .
 •  برنامه ریزی مطالعاتی و اجرایی کلیه طرحها و پروژه های تامین آب .
 •  ارائه پیشنهادات ضروری در رابطه با خط مشی های کلی شرکت .
 • انعقادقرارداد بامهندسین مشاورطبق ضوابط مربوطه و شرح خدمات مرتبط.
 •  برنامه ریزی در انجام ساده سازی و بهینه نمودن طرحهای ملی و استانی .
 •  تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت طرحهای منابع آب .
 • پیگیری دریافت اطلاعات مستمر از واحدهای ذیربط در مورد پروژه ها .
 •  تنظیم بودجه سالیانه برای طرحها .
 •  تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی ماهیانه پروژه ها .
 •  تشکیل آرشیو و بایگانی از اطلاعات مطالعاتی و اجرایی طرحها و پروژه های تامین آب  .
 •  انجام اقدامات لازم در جهت  انتخاب  مشاور و پیمانکار براساس بخشنامه ها و ضوابط  .
 •  تعیین حق الزحمه مشاوران بر اساس بخشنامه ها.
 •  تشکیل و عضویت  در جلسات کمیسیون  تحویل موقت و قطعی .
 •  تسویه حساب نهایی با مشاوران و پیمانکاران با هماهنگی مدیران مربوطه .
 •  بررسی ورسیدگی به صورت وضعیتهای مشاوران و پیمانکاران .
 •   بررسی گزارش توجیهی بانک در مورد رد یا قبول طرحها .
 • بررسی وکنترل سالانه باز پرداخت اقساط سهم الشرکه .
 • بررسی های اجتماعی درمنطقه جهت مشخص شدن تمایل کشاورزان درسرمایه گذاری طرحهای تامین آب.
 • بررسی وتایید مشارکتهای مردمی .
 • بررسی و تایید طرحهای پیشنهادی شرکت آب منطقه ای در کمیته مشترک .
 • بررسی فنی در نظارت بر حسن انجام طرحها .
 • بررسی نتایج گزارشات و مطالعات در مراحل مختلف تا تصویب نهایی .
 • کنترل و اظهار نظر در خصوص صورت  مجالس کارگاهی .
 • کنترل و بررسی در خواستهای  مشاور و پیمانکار .
 • کنترل عوامل نظارت کارگاهی .
 • کنترل روابط بین مشاور و پیمانکار .
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت  فنی پرسنل مشاور و پیمانکار .
 • اخذ و بررسی و اعلام نظر راجع به گزارش مشاور در زمینه های پیش بینی نیازها ،   ماشین آلات و تجهیزات .
 • عضویت در کمیسیون  بررسی و تصویب طرحهای عمرانی .
 • بررسی اسناد مناقصه .
 • رسیدگی به تاخیرات اعم از مجاز و غیرمجاز مشاوران  و پیمانکاران .
 • بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص هرگونه تغییر در قراردادها .
 • نظارت مستمر برعملکرد ، صلاحیت و توانائی های  پرسنل و مدیران ، مشاوران ، پیمانکاران .
 • نظارت بر حسن انجام طرحهای عمرانی ملی و استانی با توجه به زمانبندی .
 • نظارت عالیه کار فرمائی بر انجام کلیه مراحل مطالعاتی و اجرایی و تشکیل کمیته های تخصصی برای تدقیق امور.
 • پیگیری توزیع بهینه اعتبارات توسعه منابع آب در بخش آبهای سطحی و بویژه زیرزمینی .
 • نظارت و کنترل خدمات مشاور و پیمانکاران در مراحل مطالعاتی و اجرایی .
 • آموزش پرسنل ، شناسایی، تجزیه وتحلیل مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشـارکت های مردمی ،    توانائی­های  موجود و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه .
 • تعیین صلاحیت  و انتخاب مجری طرح مشارکت های مردمی .
 • رسیدگی و صدور مجوز پیش پرداخت ها طبق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
 • اخذ مصوبه  هیأت  مدیره  شرکت  برای مطالعات انجام شده .
 • اخذ موافقت کمیسیون ماده 27 و 28  (ترک تشریفات مناقصه ) . 
 • تعیین و اولویت بندی سهم اعتباری طرح ها .
 • همکاری با مدیریت برنامه ریزی در تهیه و تدوین تقویم برنامه ریزی و بودجه سالانه .
 • همکاری در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیاست های مربوطه .
 • هماهنگی مستمر با واحدهای بهره برداری در طول دوره تضمین .
 • اعلام  برنامه مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی طرحها جهت تنظیم موافقتنامه ها .
 • انجام  پشتیبانی های تخصصی و فنی ، مدیران طرحهای ملی و استانی  .
 • پیش بینی برنامه زمانی انجام مطالعات و عملیات اجرایی .
 • همکاری با واحد قراردادها و مهندسین مشاور جهت برگزاری تشریفات مناقصه .
 • همکاری جهت تنظیم موافقتنامه بودجه طرح .
 • شرکت  در جلسات کمیسیون گشایش مناقصه طرحها .
 • انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات  مشاوران  و پیمانکاران.
 • انجام هماهنگی و هدایت لازم در خصوص مباحث تملک و خسارات با دفتر حقوقی .
 • انجام هماهنگی و هدایت لازم در خصوص تأمین کالا با امور بازرگانی.

 

         مسئولیت‌های کیفی:

 • همکاری درتدوین استراتژی ها ، سیاستها ، شاخصها ، آرمانها  و چشم اندازهادر حوزه مربوطه .
 • همکاری درتهیه و تدوین خط مشی کیفیت , روشهای اجرایی فرآیندها و فعالیتها ، اهداف کمی و کیفی , مسئولیت ها  و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت .
 • همکاری در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی، نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان در دوره ی زمانی مشخص .
 • همکاری درتعریف، تصویب و ابلاغ شاخصهای ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و    پیشگیرانه جهت بهبودمستمر.
 • پایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت وحصول اطمینان ازانجام آنهاطبق مدارک درحوزه مربوطه .


بازدید:5068
آخرین به روزرسانی: 1399/05/22