شنبه, 4 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش وقف فناورانه آب
پویش
ملاقات مجازی عمومی
شعار سال 99
ساماب
It
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 
نام ونام خانوادگی: محمد علایی
سمت:  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (کارشناس ارشد مدیریت پروژه)
دفتر:  37615940
دورنگار: 37688056
ایمیل: managment@khrw.ir 

               مسئولیت‌ها:

 • اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
 • تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
 • پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
 • تعیین روش های اجرایی در چارچوب و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
 • پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
 • پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
 • عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذیربط.
 • ایجاد هماهنگی با سازمانها و ارگانها و مراجع قانونی مستقر در حوزه عملیات شرکت.
 • انجام سایر اقداماتی که از طرف وزارت نیرو یا مجمع عمومی تعیین می گردد.

            مسئولیت‌های کیفی:

 •  ایجاد شرایط لازم و فراهم نمودن منابع انسانی، مالی، فیزیکی و زیرساخت‌های مناسب برای تحقق الزامات سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت
 •  نظارت بر اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سطح شرکت و تلاش در جهت تداوم و استمرار انها و بهبود مستمر و اثربخشی سیستم طرح‌ریزی شده
 •  تعیین خط مشی کیفیت و اهداف کیفی و حصول اطمینان از درک آن توسط همکاران
 •  بازنگری سیستم مدیریت کیفیت
 • ارتقاء سطح رضایت مشتریان و ارباب رجوع
 • انتخاب پروژه های بهبود
 • انتصاب یکی از مدیران شرکت به عنوان نماینده مدیریت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 • ابلاغ اختیارات و اهداف و مسئولیت‌های کیفی به واحدهای شرکت
 • تأیید و ابلاغ خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نظامنامه کیفیت، طرح کیفیت، روش‌های اجرایی، مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف سازمانی و مستندات سیستم مدیریت کیفیت

       دفاتر حوزه مدیریت عامل:

        1- هیئت مدیره و مدیرعامل

        2- دفتر حقوقی

        3- دفتر حراست

        4- دفتر روابط عمومی

        5- دفتر مطالعات پایه منابع آب

 


بازدید:5435
آخرین به روزرسانی: 1399/05/22