شنبه, 27 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش وقف فناورانه آب
پویش
ملاقات مجازی عمومی
شعار سال 99
ساماب
It
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 شرح وظایف در دست بررسی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 
نام ونام خانوادگی: محمدعلی نعمت نژاد
سمت: معاون حفاظت و بهره برداری
دفتر:  37613001
دورنگار: 37632303
ایمیل: .nematnejad.ab@khrw.ir
 

       مسئولیت‌ها:

 • تهیه و تدوین آرمانها ، استراتژی ها ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه های حوزه معاونت حفاظت و  بهره برداری.
 • تهیه و تدوین روش های اجرایی فرآیندها ، فعالیت ها ، اهداف کمی و کیفی ، دستورالعمل های کاری مدون.
 • تهیه شرح مسئولیت ها ، اختیارات ، خط مشی و اهداف کیفیت حوزه معاونت ،نظارت براجرای قوانین،آیین نامه ها ودستورالعمل های ذیربط درحوزه معاونت .
 • بررسی و اظهار نظردرباره ی برنامه های مصوب ، فعالیت ها ، کارآمدی امورها و دفاتر تحت  سرپرستی ، مشاورین و پیمانکاران ذیربط .
 • شناسائی نقاط قوت وضعف، فرصت ها وتهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان ، نتایج ارزیابی ها ، نیازها وانتظارات ، قابلیت کارکنان وتوان حوزه فعالیت وتحلیل آن دردوره های زمانی مشخص .
 • تعریف ، تصویب و ابلاغ شاخص ها ی  ارزیابی ،  اقدامات اصلاحی پیشگیرانه، اقدامات بهبود.
 • ایجاد سیاست ها و برنامه های حمایت وتقویت حوزه فعالیت مرتبط با ارباب رجوع و متقاضیان.
 • اشاعه فرهنگ نظام مشارکتی کارکنان
 • همکاری با سازمان های ما فوق و یا هم عرض .
 • بررسی امکانات مالی،ماشین آلات فنی ونیروی کارموجوددرواحدهای تحت سرپرستی واتخاذ سیاست ها وتدابیرلازم درجهت توزیع واستفاده مطلوب ازامکانات فوق.
 • برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه ازمنابع آب های سطحی وزیرزمینی وحفاظت کمی وکیفی آنها.
 • سیاست گذاری ومدیریت برنحوه ی استفاده ازرودخانه هاومسیل ها واجرای طرح های ساماندهی وجلوگیری ازتجاوزبه حریم وبستر آن ها.
 • فراهم نمودن بسترمناسب فرهنگی جهت ایجادتشکل های آب بران.
 • نظارت براجرای قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه های مربوطه .
 • اجرای مفادآیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی.
 • نظارت یراجرای برنامه های ابلاغی ازطرف معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 • ایجادهماهنگی لازم در زمینه حفاظت از منابع آب امورهای آب تحت پوشش حوزه معاونت .
 • بررسی و همکاری در ارائه اطلاعات لازم به منظور پیشنهاد ممنوعیت ، محـدودیت یا لغو ممنـوعیت بهره برداری ازمنابع آب های زیرزمینی درسطح منطقه با معاونت مطالعات پایه منابع آب .
 • همکاری و مشورت با معاونت مطالعات پایه منابع آب شرکت به منظور ارائه اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی درمورداحداث وتوسعه شبکه های هیدرومتری وکلیماتولوژی وپیزومتری دشت هاوهمچنین برنامه ها ی اکتشافی آب های زیرزمینی و نظارت براجرای آن .                                             
 • درخصوص مطالعات و انجام آزمایشات و تهیه گزارشات لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی منابع آب منطقه و همکاری با معاونت مطالعات پایه منابع آب .
 • تهیه گزارش ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمار اخذ شده ا امورها و دفاتر تحت پوشش .
 • اقدامات لازم درزمینه توزیع وتخصیص آب مازاد به مراکز مصرف .
 • رسیدگی به شکایات واعتراضات  واصله  درمورد درخواست صدور پروانه حفر چاه و انسداد چاه ، حریم رودخانه ها ، برداشت شن و ماسه و ... در محدوده عملکرد معاونت .
 • همکاری با دفتر حقوقی شرکت درزمینه سایر امور حقوقی ذیربط .
 • انجام اقدامات لازم در زمینه امور مالی، پرسنلی و خدماتی مربوط به معاونت .
 • اتخاذتصمیم وانجام اقدامات لازم به جهت رفع تنگناها ومشکلات مربوط به امورهای آب تحت پوشش.
 • بررسی وتنظیم گزارشات تحلیلی وارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارآئی واحدها و رفع مسائل و مشکلات .

             دفتر ها و گروه ها:

     1. دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

     2. دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی

     3. دفتر مهندسی رودخانه ها

     4. دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

     5. گروه درآمد و امور مشترکین

   امور منابع آب شهرستان ها

    _امور منابع آب مشهد

    _امور منابع آب سبزوار

    _امور منابع آب تربت حیدریه

    _امور منابع آب تربت جام

    _امور منابع آب نیشابور

    _امور منابع آب قوچان

    _اداره منابع آب کاشمر

    _اداره منابع آب گناباد

    _اداره منابع آب سرحس

    _اداره منابع آب درگز

   -اداره منابع آب کلات

   - اداره منابع آب خواف


بازدید:6951
آخرین به روزرسانی: 1399/05/22