پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش
ملاقات مجازی عمومی
شعار سال 99
ساماب
It
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/07

بازدید:68

9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/16 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/30

بازدید:98

99-8 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/02 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/17

بازدید:159

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/07

بازدید:306

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/04 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:384

3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:548

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 602

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:602

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 824

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:824

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 789

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:789

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 760

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:760

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 770

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:770

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 778

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:778

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 938

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:938

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 927

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:927

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 874

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:874

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 880

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:880

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 926

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:926

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 898

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:898

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 927

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:927

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 897

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:897

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: