شنبه, 4 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش وقف فناورانه آب
پویش
ملاقات مجازی عمومی
شعار سال 99
ساماب
It
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/07

بازدید:86

9-99 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/16 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/30

بازدید:118

99-8 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/02 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/17

بازدید:176

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/07

بازدید:321

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/04 407

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:407

3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:568

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:621

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 840

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:840

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 804

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:804

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 777

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:777

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 796

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:796

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 793

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:793

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 955

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:955

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 945

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:945

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 894

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:894

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 904

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:904

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 943

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:943

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 921

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:921

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 948

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:948

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 915

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:915

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: