سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 
نام و نام خانوادگی
سمت
دفتر
دورنگار Email
 
 
محمد علایی
 
سرپرست شرکت
 
 
37615940
 
 
 
37688056
 
 
 
 
 
 
 
 
علیرضا  طاهری
 
 
عضو هیات مدیره و معاون طرح و توسعه
( کارشناس ارشد تاسیسات آبی )
 
 
37637231
 
 
37637231
 
 
 
 
 
 
 
علیرضا عامری

عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی

(مهندس عمران - سد و شبکه)

37613001 37632303  ameri.ab@khrw.ir
 
مسعود محمدی
 
 
عضو هیأت مدیره و معاون مالی و پشتیبانی
( کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)
 
 
 
37619023
 
 
 
 
37632301
 
 
 
 
 mohamadi.ab@khrw.ir
 
 
 
محمد علی نعمت نژاد
 
عضو هیأت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری
 
37616073
 
37616073
nematnejad.ab@khrw.ir
احمد قندهاری
عضو هیأت مدیره و مدیر مطالعات پایه منابع آب
(دکتری مهندسی آب)
 
37688054
 
37688054
 

 


بازدید:4461
آخرین به روزرسانی: 1397/02/26