پنجشنبه, 27 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
تبادل سند همیاران آب استان
احراز هویت بر خط
میز خدمت
کم آبی

عناوین تحقیقاتی سال 1398 این شرکت (منوط به تائید توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران) در ذیل آمده است. پس از دریافت تائیدیه، RFP تحقیقاتی برای پروژه های تقاضا محور به همراه فراخوان ارسال پروپوزال/پیشنهاده از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. اعلام این عناوین در حال حاضر تنها برای آمادگی محققین محترم در زمان فراخوان می باشد.

همچنین مشمولان نظام وظیفه مورد تائید بنیاد ملی نخبگان می توانند از میان این عناوین تحقیقاتی برای انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی در این شرکت، پروژه انتخاب نمایند.

 

 

عنوان تحقیق نوع تحقیق
مطالعه و بررسی به منظور ارائه راه های کاهش تبعات اجتماعی انسداد چاه های غیر مجاز (مطالعه موردی: سه محدوده مطالعاتی استان خراسان رضوی) تقاضا محور/سرباز نخبه
امکان سنجی و ارائه راهکار جهت اعمال رویکردهای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهای قانونی مدیریت آب کشور تقاضا محور/سرباز نخبه
ارزیابی مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قنات قصبه گناباد به منظور توسعه مدل مدیریت پایدار منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک (با تاکید بر نقش قنات در توسعه پایدار و ارائه مدل) تقاضا محور/سرباز نخبه
توسعه مدل کار راهه مبتنی بر پست سازمانی در شرکت های آب منطقه ای (طراحی شغل و تدوین کار راهه شغلی؛ توسعه نرم افراز و تدوین دستورالعمل) تقاضا محور/سرباز نخبه
مطالعه و بررسی به منظور ارائه راه کارهای در جهت کاهش تبعات اجتماعی و رفع معضلات حقوقی واقعی کردن قیمت آب تقاضا محور/سرباز نخبه
امکان سنجی (بررسی چالش ها و فرصت ها) واگذاری حسابداری جاری و طرح های عمرانی به بخش خصوصی به همراه تدوین دستورالعمل تقاضا محور/سرباز نخبه
تخمین عمر مفید آبخوان های آبرفتی با توجه به داده ها و اطلاعات موجود (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) تقاضا محور/سرباز نخبه
تدوین دستورالعمل تعیین محل، ساخت و بهره برداری از ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی تقاضا محور/سرباز نخبه
تدوین بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب با تاکید بر نوع مالکیت آب تقاضا محور/سرباز نخبه
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سنگان خواف بر منابع آبی (به همراه مدل سازی آبهای سطحی و زیرزمینی) تقاضا محور/سرباز نخبه
تدوین دستورالعمل انتخاب نوع و مشخصات، نحوه نصب، شرایط بهره برداری و نگهداری کنتورهای هوشمند تقاضا محور/سرباز نخبه
مدل سازی ریاضی آبخوان های شمالی و جنوبی درگز با توجه به داده ها و اطلاعات موجود تقاضا محور/سرباز نخبه
تحلیل اقتصادی و فنی رویکردهای مختلف برونسپاری (مدل سرمایه گذاری) فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی در دفتر مطالعات پایه منابع آب تقاضا محور/سرباز نخبه
توسعه بازی نرم افزاری در راستای فرهنگ سازی مصرف مناسب آب تقاضا محور/سرباز نخبه
توسعه مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از رویکرد پیش بینی هواشناسی، شبیه سازی هیدرولوژی و مدل سازی هیدرولیکی   تقاضا محور/سرباز نخبه
مطالعه و بررسی توسعه کارست در محل احداث سدهای قرتیکان، چهچه و ابیورد و اثرات آن بر فرار آب تقاضا محور/سرباز نخبه
مطالعه چالش ها و ارائه راهکارهای افزایش هماهنگی میان ارگان های مرتبط در صنعت آب در راستای مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب  پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
بررسی چالش های ناهمگونی قراردادهای استخدامی شرکت آب منطقه ای بر عملکرد و بهره وری و رضایت کارکنان  پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
آسیب شناسی نامنظمی برگزاری و راندمان پایین جلسات اداری ارگان های دولتی به همراه ارائه راهکار (مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی) پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
چالش ها و الزامات اجرای بودجه عملیاتی در شرکت (ارائه مدل اجرایی) پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
بررسی هزینه به فایده پروژه های عمرانی (سازه ای) شرکت و مقایسه آن با شرایط ابتدای طراحی (مطالعه موردی سدهای استان) پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
ارائه مدل چگونگی اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت (چالش ها و فرصت ها) پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
تدوین دستورالعمل حسابرسی داخلی و ارائه رویکرد اجرای به هنگام و دقیق آن پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
تعیین توسعه اراضی در محدوده سازه های آبی در زمان ساخت و بعد از آن با کمک داده های سنجش از دور پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
توسعه مدل های ریاضی برای تخمین تبخیر از سطح رودخانه های استان پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
توسعه مدلی به منظور پیش بینی آب ورودی به سد دوستی بر اساس ذوب برف بالادست در افغانستان پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
ارائه راهکارهای حقوقی و اجتماعی به منظور تسریع در فرآیند شناسایی، بررسی و اقدامات قانونی چاه های غیر مجاز پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
مطالعه اجتماعی به منظور فرهنگ سازی در روستاهای بالادست سدها در جهت کاهش آلودگی ورودی به مخازن  پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
مطالعه آلودگی های طبیعی (رسوبات، سنگ مخزن و ....) در مخازن سدهای آب شرب (بمطالعه موردی سد قرتیکان، ابیورد و شوریجه) پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
 بررسی امکان مطالعه و شناسایی منابع آلوده کننده منابع آب استان با کمک روش های سنجش از دور پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
کاربرد روش های نوین در ارزیابی و بهینه یابی شبکه باران سنجی استان خراسان رضوی پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
توسعه روش های تشخیص آلودگی به کمک رویکرد بیولوژیک در مخازن سدهای آب شرب پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
توسعه سیستم هشدار سیلاب با کمک اینترنت اشیاء پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه
مطالعه و بررسی توسعه کارست در محل تونل گردنه مزدوران بر اساس مطالعات هیدروژئولوژی و زمین شناسی پایان نامه دانشجویی/سرباز نخبه


بازدید:989
آخرین به روزرسانی: 1398/02/08