دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

لیست برخی از مجلات داخلی مرتبط با صنعت آب:

نام مجله

هیدرولیک

تحقیقات منابع آب ایران

پژوهش آب ایران

 آبیاری و زهکشی ایران

علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

آب و فاضلاب

آب و خاک

آب و توسعه پایدار

آمایش سرزمین

هواشناسی کشاورزی

آمایش محیط

آمایش و توسعه پایدار

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

پژوهش آب در کشاورزی

پژوهش های آبخیزداری

پژوهش های حفاظت آب و خاک

پژوهش های محیط زیست

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

تحقیقات آب و خاک ایران

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

ترویج و توسعه آبخیزداری

حفاظت منابع آب و خاک

دانش آب و خاک

سامانه سطوح آبگیر باران

سد و نیروگاه برق آبی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

علوم آب و خاک

علوم و مهندسی آب و فاضلاب

علوم و مهندسی آبیاری

محیط زیست و توسعه

مخاطرات محیط طبیعی

مدیریت آب در کشاورزی

مدیریت آب و آبیاری

مرتع و آبخیزداری

مهندسی آبیاری و آب ایران

مهندسی منابع آب

مهندسی و مدیریت آبخیز

Journal of Hydraulic Structures

Environmental Resources Research

International Journal of Civil Engineering

International Journal of Coastal and Offshore Engineering

International Journal of Environmental Research

International Journal of Environmental Sciences and Technology

International Journal of Maritime Technology

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering

Journal of Applied Fluid Mechanics

Scientia Iranica

 

لیست برخی از مجلات بین المللی مرتبط با صنعت آب:

 

Journal name

Journal of Hydrologic Engineering

Journal of Hydraulic Engineering

Journal of Irrigation and Drainage Engineering

Hydrological Sciences Journal

Journal of Hydrology

Water Resources Research

Hydrology Research

Water Resources Management

Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences

Water Security

Journal of Hydrology and Hydromechanics

Journal of Hydrometeorology

Advances in Water Resources

Physics and Chemistry of the Earth

Ecohydrology

Vadose Zone Journal

Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice

Hydrology and Earth System Sciences

Earth-Science Reviews

Environmental Science & Technology

Geophysical Research Letters

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment

Journal of Environmental Informatics

Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management

Canadian Water Resources Journal

Journal of Hydraulic Research

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 

KSCE Journal of Civil Engineering

International Journal of Climatology

Climatic Change

Water Research

Journal of Hydro-environment Research

Journal of Hydrodynamics

Environmental Engineering and Physics

International Journal of Sediment Research

Modeling Earth Systems and Environment

International Journal of River Basin Management 

Water Science and Engineering

ISH Journal of Hydraulic Engineering

International Journal of Water Resources Development

Journal of Sedimentary Research

Natural Hazards

Water

Advances in Environmental Research

Advances in Ecological Research

Australian Journal of Ecology

Austral Ecology

Bulletin of Environmental Contamination And Toxicology

Clean-Soil Air Water

Canadian Journal of Civil Engineering

Civil Engineering Journal

Environmental Engineering Science

EcoHealth

Ecological Engineering

Ecological Modelling

Environmental Conservation

Environmental Engineering and Management Journal

Environmental Monitoring and Assessment

Environmental Pollution

Environmental Research

Environmental Science and Pollution Research

Environmental Toxicology and Water Quality

Groundwater

Ground Water Monitoring and Remediation

International Journal of Environment and Pollution

Journal American Water Works Association

Journal of Applied Ecology

Journal of Architectural Engineering

Journal of Environmental Engineering

Journal of Management in Engineering

Natural Hazards Review

Journal of Sustainable Water in the Built Environment

Journal of Urban Planning and Development

Journal of Water Resources Planning and Management

Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering

Journal of Contaminant Hydrology

Journal of Ecology

Journal of Environmental Engineering and Science

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management

Journal of Environmental Health

Journal of Freshwater Ecology

Journal of Soil Contamination

Journal of Soil and Water Conservation

Journal of The Chartered Institution of Water and Environmental Management

Journal of Water and Health

Journal of Water Supply: Research And Technology

Lake and Reservoir Management

Pollution Engineering

Regulated Rivers-Research & Management

River Research and Applications

Russian Journal of Ecology

Water Air and Soil Pollution

Water and Environment Journal

Water Environment Research

Water International

Water Quality Research Journal of Canada

Water Resources

Water SA

Water Science and Technology

Wetlands

Journal of Water Process Engineering

Applied Water Science

Water Policy

Journal of Water Security

Water Supply

Journal of Hydroinformatics

Journal of Water and Climate Change

Journal of Water and Health

Journal of Water Reuse and Desalination

Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua

Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development

Water Practice and Technology

Water Quality Research Journal

International Journal of Irrigation and Water Management

 

 

 


 


بازدید:1671
آخرین به روزرسانی: 1398/07/07