چهارشنبه, 1 خرداد 1398

عنوان فرم

دریافت

فرمت تهیه مستندات نهایی قراردادهای پژوهشی

دانلود

 فرم پیشنهاد (پروپوزال) طرح‌ های پژوهشی

دانلود

فرم تدوین و سفارش عناوین طرح های پژوهشی  (RFP)

دانلود

فرم خلاصه اطلاعات لازم برای قرارداد پژوهشی

دانلود

فرم قرارداد پژوهشی دانلود
فرم ارزیابی پیشنهاده پروژه های پژوهشی دانلود
فرم تفاهم نامه تعریف پروژه پژوهشی  دانلود
فرم کاربردی‌سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی دانلود
فرم نظرخواهی ناظر و مشاور طرح پژوهشی دانلود
فرم پیشنهاد پژوهش مخصوص همکاران دانلود

فرم ارائه پیشنهاد 

(پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی)

دانلود

الگوی تدوین گزارش میانی و نهایی 

(پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی)

دانلود

 


بازدید:4411
آخرین به روزرسانی: 1398/02/29