سه‌شنبه, 20 آذر 1397
اطلاعیه مهم 1

           اطلاعیه مهم           

قابل توجه کشاورزان، باغداران و بهره برداران محترم چاههای آبکشاورزی
استان خراسان رضوی

با توجه به شروع فصل کشت پاییزه و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی، بدینوسیله بهاطلاع کشاورزان، باغداران و بهره برداران محترم چاههای کشاورزی میرساند با عنایت به اینکه سهمیه و حجم آب سالانه تعیین شده در پروانه های بهره برداری مشخص و معین می باشد و پس از مصرف کامل سهمیه قانونی و مجاز‎، از ادامه بهره برداری چاهها جلوگیری خواهد شد؛ بنابراین لازم است کشاورزان، باغداران و بهره برداران محترم با توجه به میزان آب تعیین شده در پروانه ها، ضمن صرفه جویی در میزان مصرف و استفاده بهینه از آب چاهها، در مورد انتخاب الگوی کشت و هم چنین سطح زیر کشت اراضی خود به نحوی برنامه ریزی نمایند که در اثر اتمام سهمیه مجاز آب تعیین شده در پروانه ها و قطع آب چاه ها، متحمل ضرر و زیان احتمالی نگردند. بدیهی است در صورتیکه به دلیل عدم استفاده بهینه، حجم و سهمیه آب مندرج در هر یک از پروانه های صادره به اتمام برسد و از جهت قطع آب چاهها به کشاورزان و بهرهبرداران محترم خسارت وارد شود، این شرکت مسئولیتی در خصوص خسارات وارده ناشی از قطع آب نخواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده بهره برداران محترم خواهد بود.

 

 

 

تاریخ ثبت: 1396/07/29
تعداد مطالعه: 146
تعداد دریافت: 115
گروه: روابط عمومی
دریافت فایل: