Sunday, 1 Bahman 1396

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در مدیریت سیلاب
سحر خزاعی، مریم فخاری، بتول ظریف


آسیب شناسی فرایند تدوین گزارشهای بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه های آبریز درجه 2
رضا سعیدی - احمد قندهاری


بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک
سحر خزاعی، حسین انصاری، بیژن قهرمان


سازه ها و روشهای سنتی جمع آوری آب باران (در بازه زمانی بحرانی)
یونس خدیوی - مونا آرفی


مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ افقی روشن پیش روی سازمان ها
ریحانه خردمند - فهیمه باقری


بررسی امکان احداث نیروگاه برقآبی کوچک بر روی رودخانه زنگلانلو استان خراسان رضوی
سحر خزاعی - ریحانه بدیعی - دکتر سعید رضا خداشناس


بررسی اثرات آموزشی اجرای طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی در مدیریت بحران آب
ریحانه خردمند


بررسی امکان برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره ای با استفاده از نمایه‌ گرمایی LST
ریحانه خردمند -محسن جلالی مجیدی - سحر خزاعی


چارچوب مدیریت جامع رواناب سطحی در شهر نیشابور
مهندسی رودخانه ها و سواحل


Groundwater conceptualization and modeling using distributed SWAT-based recharge for the semi-arid agricultural Neishaboor plain, Iran
آب های زیر زمینی


A framework toward developing a groundwater conceptual model
آب های زیر زمینی


بررسی تأثیر اجرای طرح فرهنگی نجات آب کشاورزی بر میزان آگاهی و نگرش افراد در ارتباط با موضوع بحران آب
سیاست گذاری حوزه آب


تاثیر هیدرولوژیکی روشهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور
مهندسی رودخانه ها و سواحل


علل تشکیل و توسعه شکاف های بزرگ دشت سملقان و اثر شکافها بر افت کیفی آب زیر زمینی
حفاظت کیفی


آنالیز نشت از پی سد بیدواز اسفراین
بهره برداری


تعدیل پایدار حجم بهره برداری ازچاههای کشاورزی
حفاظت کمی


تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب در دشت نریمانی با استفاده از آب مازاد سد دوستی
حفاظت کمی


بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش ابدهی چاههای اب از طریق مهندسی ارزش سیستم های پمپاژ ( محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
بهبود مدیریت و تجارب مدیریتی


بهره گیری از سیستم بایگانی ریلی و الکترونیکی و تحلیل خبرگان از نقاط قوت پیاده سازی این سیستم در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
اداری و خدمات


احیاء شبکه¬های ابزار دقیق در سدها
بهره برداری


 

1 2 Page:
_SLOGANCopyright © All Rights Reserved for Khorasan Razavi Regional Water Authority.  |  Powered By: DibaGroup