دوشنبه, 30 مهر 1397

امروزه با افزایش رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، تاکید زیادی به فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش مشارکت افراد جامعه وجود دارد. بر این اساس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به اجرای طرحی با عنوان نجات آب کشاورزی با مشارکت معلمین و دانش آموزان طی سال های 1388 الی 1392 در سطح مدارس استان خراسان رضوی اقدام نمود. در تحقیق حاضر با بررسی موارد آموزشی که در اختیار مجریان طرح قرار گرفته بود، پرسشنامهای به منظور اطلاع از دیدگاه های معلمین شرکت کننده در اجرای طرح تدوین و سپس به ارزیابی اثربخشی اطلاع رسانی وآموزش در رابطه با نجات آب پرداخته شد. بدین منظور تحلیل های آماری موضوعات مختلف مرتبط با اجرای طرح از جمله نگرش نسبت به صرفه جویی در مصرف آب، درک بحران آب و ضرورت اجرای طرح در سال های آتی با استفاده از آزمون های من- ویتنی و کروسکال-والیس صورت گرفت . نتایج نشان می دهد که این طرح باعث افزایش آگاهی شرکت کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی شده است و اکثریت معلمین اجرای طرح را در سال های آتی پیشنهاد نموده اند. اجرای این طرح بیشترین اثربخشی (بیش از 91 درصد) را در نگرش معلمین نسبت به صرفه جویی در مصرف آب وفرهنگ سازی آن داشته است. ضمناً پیشنهاد می شود اجرای این طرح محدود به نجات آب کشاورزی باقی نماند و نجات آب در همه زمینه ها (کشاورزی، شرب، صنعت، محیط زیست) و از جهات مختلف کمی و کیفی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این پیشنهاد میشود با شکل گیری تشکل های مردم نهاد و گروه های مردمی (کمپین) نجات آب، اصلاح الگوی صحیح مصرف آب به یک فرهنگ و مطالبه همگانی تبدیل شود.

 

   تاریخ ثبت: 1395/03/03 | تعداد بازدید:398 |متن کامل |
دیدگاه کاربران