سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی درحوزه حفاظت و مناقصه دو مرحله‌ای دفتر تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/23 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/05

بازدید:220