یکشنبه, 1 بهمن 1396
 
کد سند:    
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی - نوبت دوم
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد
تشریح:

محل دریافت اسناد ارزیابی سامانه تداراک الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه: حدود 950 میلیارد ریال (براساس فهرست بهای پایه سال 1396 سازمان برنامه و بودجه)
محل تامین اعتبار: درآمد عمومی
محل اجرای پروژه: خراسان رضوی - شهرستان سرخس
تضمین مورد نیاز: 15/300 میلیون ریال
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 245

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا