چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان
تشریح:

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ـ نوبت اول

(شماره  3- 96)

                          

در سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه اقتصادی کشور و برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر گسترش نقش و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیر ساخت های صنعت آب، شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی، در نظر دارد مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی واجد شرایط، جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های مهم خود در سطح استان از جمله طرح های  :

  1. بهره برداری بهینه از منابع آبی هزار مسجد
  2.  تامین آب شرب شهر مشهد
  3. تصفیه خانه فاضلاب کشف‌رودشهر مشهد 

با استفاده از انواع روش های تامین مالی (فاینانس خارجی، فایناس داخلی، BOT، BOO، بیع متقابل، واگذاری و فروش تاسیسات به بخش خصوصی و سایر روش های ممکن تامین مالی) و ارائه خدمات پشتیبان سرمایه گذاری برای این پروژه ها اقدام نماید. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ارائه اطلاعات، بصورت حضوری به نشانی مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی(35) ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و یا به نشانی الکترونیکی http://www.khrw.ir و http://iets.mporg.ir مراجعه و ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ این آگهی، اطلاعات  تکمیل شده را به همراه مجموعه سوابق و مستندات، به نشانی فوق تحویل نمایند.

تلفکس : 37616073 ـ (051)

 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ـ نوبت اول

(شماره  3- 96)

                          

در سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه اقتصادی کشور و برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر گسترش نقش و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیر ساخت های صنعت آب، شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی، در نظر دارد مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی واجد شرایط، جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های مهم خود در سطح استان از جمله طرح های  :

  1. بهره برداری بهینه از منابع آبی هزار مسجد
  2.  تامین آب شرب شهر مشهد
  3. تصفیه خانه فاضلاب کشف‌رودشهر مشهد 

با استفاده از انواع روش های تامین مالی (فاینانس خارجی، فایناس داخلی، BOT، BOO، بیع متقابل، واگذاری و فروش تاسیسات به بخش خصوصی و سایر روش های ممکن تامین مالی) و ارائه خدمات پشتیبان سرمایه گذاری برای این پروژه ها اقدام نماید. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ارائه اطلاعات، بصورت حضوری به نشانی مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی(35) ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی و یا به نشانی الکترونیکی http://www.khrw.ir و http://iets.mporg.ir مراجعه و ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ این آگهی، اطلاعات  تکمیل شده را به همراه مجموعه سوابق و مستندات، به نشانی فوق تحویل نمایند.

تلفکس : 37616073 ـ (051)

 

 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/05/03
تاریخ آغاز: 1396/06/05
تاریخ پایان: 1396/06/05
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1293