چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرح"مطالعات مرحله اول طرح جامع تامین وانتقال آب شرب وصنعت استانهای نوارشرقی کشور از دریا
مشخصات آگهی
 موضوع: تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرح
تشریح:

    

 

 

                                                                                                 وزارت نیرو

نجات آب کشاورزی

در گرو آگاهی                                      و حضور همگانی

 

 

 

                                            شرکت مدیریت منابع آب ایران

                                                                                   شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی      

 

" تمدید ارائه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی فرآیند خرید خدمات مشاوره "

پیرو فراخوان مورخ 17/03/1395 و 19/03/1395 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور انجام خرید خدمات مشاوره  طرح " مطالعات مرحله اول طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استانهای نوار شرقی کشور ( سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ورضوی ) از دریای عمان " به روش کیفیت  (Q.B.S) ، بدینوسیله تاریخ ارائه اسناد و مدارک ارزیابی  تاتاریخ 10/05/1395 تمدید میگردد.

آدرس مناقصه گزار : مشهد – بلوار خیام جنوبی (35) – طبقه پنجم دفتر قراردادها و خدمات طرح ها – تلفن19- 37617011 (051)

            

 

 

 

                                                                                 وزارت نیرو

نجات آب کشاورزی

در گرو آگاهی                                      و حضور همگانی

 

 

 

                                            شرکت مدیریت منابع آب ایران

                                                                                   شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی      

 

آگهی - فراخوان ارزیابی کیفی فرآیند خرید خدمات مشاوره

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند (ه) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات به شماره 193542/ت42986ک مورخ 01/10/1388  به فرآیند ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور  انجام خرید خدمات مشاوره   طرح " مطالعات مرحله اول طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استانهای نوار شرقی کشور ( سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ورضوی ) از دریای عمان "  به روش کیفیت (Q.B.S) اقدام نماید. لذا از شرکت های مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ، رتبه یک در رشته" تاسیسات آب و فاضلاب" ثبت شده در پایگاه سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی واجرایی کشور                دعوت می گردد از تاریخ 25/03/1395 تا 01/04/1395  برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام جنوبی (35) – طبقه پنجم دفتر قراردادها و خدمات طرح ها – تلفن19- 37617011 (051) ویا پایگاه به نشانی  www.khrw.ir  و http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها و خدمات طرح ها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز: 1395/03/29
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/05/16
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 2212