چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی
تشریح:

باسمه تعالی

 

آگهی مناقصه

(مناقصه شماره3/95-64)

  1. 1-  موضوع مناقصه انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی
  2.  2-  نوع مناقصه : دو مرحله ­ای

3-  برآورد اولیه پروژه :  حدود 14 میلیارد ریال

4-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت : 750 میلیون ریال

5- رشته و حداقل پایه مجری : رشته آبیاری وزهکشی  – حداقل پایه3  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

6-  مهلت ونحوه دریافت اسنادمناقصه:  تا مورخ11/2/95 از طریق سامانه ستاد به آدرس: www.setadiran.ir   

7-  آدرس دستگاه مناقصه گزار: مشهد- بلوار خیام، خیام جنوبی 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تلفاکس : 37617011-051

8- مهلت و نحوه تحویل اسنادمناقصه: تا تاریخ27/2/95 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

تذکر: ضمنا لازم است کلیه متقاضیان با توجه به ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" وارد سامانه www.setadiran.ir  شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند.

                                                                                                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
میزان برآورد هزینه: 14,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: نبش خیام جنوبی 35-طیقه اول-امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/04
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1395/02/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/02/27
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1408