چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی
تشریح:

باسمه تعالی

 

                                                                     (مناقصه شماره 1/95-64)

  1. 1-  موضوع مناقصه: مناقصه خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی

2-  نوع مناقصه : دو مرحله ­ای

3-  برآورد اولیه پروژه :  حدود 11 میلیارد ریال

4-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت :  550 میلیون ریال

5- رشته و حداقل پایه مجری : رشته آبیاری وزهکشی  – حداقل پایه3  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

6-  مهلت ونحوه دریافت اسنادمناقصه :صرفا از طریق سامانه ستادلغایت مورخ 26/1/95

7-  محل دریافت اسنادمناقصه:

 سایت                                                                                                            www.setadiran.ir                                                                           

8- مهلت و نحوه تحویل اسنادمناقصه: تا تاریخ 11/2/95تحویل اسناد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد-آدرس دستگاه مناقصه گزار: مشهد- بلوار خیام، خیام جنوبی 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  تلفاکس : 37617011-051

تذکر: ضمنا لازم است کلیه متقاضیان با توجه به ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" وارد سامانه www.setadiran.ir  شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند.

                                                                                                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
میزان برآورد هزینه: 11,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: نبش خیام جنوبی 35-طیقه اول-امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/01/18
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1371