پنجشنبه, 27 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
تبادل سند همیاران آب استان
احراز هویت بر خط
میز خدمت
کم آبی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:43

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:105

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:375

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:316

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:302

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:513

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:572

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:517

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 618

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:618

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 800

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:800

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 753

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:753

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 744

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:744

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:725

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 944

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:944

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 1038

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1038

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 988

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:988

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 963

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:963

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1426

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1578

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1578

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1399

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: