یکشنبه, 30 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:43

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:101

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:78

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:183

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:360

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:325

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:309

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:286

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:500

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 606

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:606

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:571

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 545

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:545

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 999

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:999

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1127

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 967

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:967

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1241

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1280

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1262

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1167

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1142

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: