سه‌شنبه, 3 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:91

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:81

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:71

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:58

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد استعلام مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:279

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:389

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) استعلام مدیریت قراردادها 1397/03/12 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:351

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل استعلام مدیریت قراردادها 1397/02/16 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:325

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 781

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:781

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 878

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:878

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 729

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:729

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 994

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:994

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1041

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1041

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1025

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1025

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 927

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:927

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 914

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:914

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1058

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1058

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1235

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1754

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1754

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1434

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: