یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:219

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:259

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:223

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:325

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:499

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:462

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:448

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:421

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:642

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 744

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:744

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 708

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:708

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 679

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:679

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1145

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1274

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1113

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1393

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1426

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1409

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1317

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1289

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: