سه‌شنبه, 8 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه فاطمیه
شهادت سردار سلیمانی
شعار سال98
پویش هر هفته الف- ب- ایران
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
میز خدمت

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:145

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:153

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:131

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:124

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:176

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:162

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:200

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:177

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:177

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:174

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:169

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:205

5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:198

5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:259

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:242

98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:229

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:340

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 454

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:454

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:515

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:477

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: