شنبه, 30 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
شعار سال98
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
انجمن حفاری
میز خدمت
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:152

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:187

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:174

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:205

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:266

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 545

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:545

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:481

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:472

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 677

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:677

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 743

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:743

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 680

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:680

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 786

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:786

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 969

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:969

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 918

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:918

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 913

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:913

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 891

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:891

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:1116

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 1209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1209

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 1150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1150

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 1131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:1131

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: