شنبه, 29 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
شعار سال 99
اولویت های پژوهشی
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
99-8 ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/02 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/17

بازدید:69

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/07

بازدید:224

99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/04 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:306

3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:472

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 523

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:523

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 742

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:742

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 708

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:708

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 684

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:684

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:693

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 697

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:697

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 854

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:854

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 849

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:849

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 798

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:798

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 801

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:801

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 848

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:848

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 824

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:824

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 850

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:850

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 817

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:817

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:828

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:828

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: