پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/04 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:48

3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:230

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:289

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:491

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:465

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 452

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:452

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:458

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:456

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 613

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:613

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 610

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:610

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:561

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:570

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:611

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:591

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:627

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 593

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:593

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:599

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:599

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:596

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:628

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: