سه‌شنبه, 22 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:226

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:194

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:178

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:153

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:371

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 479

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:479

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:448

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:424

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 870

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:870

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 989

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:989

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:828

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1093

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1093

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1142

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1126

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1027

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1027

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1008

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1008

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1160

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1342

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1854

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1854

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1535

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: