پنجشنبه, 14 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
شعبانیه
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تمدید پروانه ها
ممنوعیت اتراق در حاشیه سدها
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:134

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:141

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:123

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:153

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:138

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:297

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:293

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:259

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:252

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:315

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:295

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:326

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:306

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 304

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:304

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:302

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:296

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:335

5-98 تجدید آگهی فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/18 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/29

بازدید:325

5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:389

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:403

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: