شنبه, 25 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
پویش هر هفته الف- ب- ایران
حذف پلاستیک
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
تبادل سند همیاران آب استان
میز خدمت
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:63

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:46

98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:38

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:159

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:273

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:321

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:296

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:325

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:384

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:670

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 607

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:607

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:597

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 808

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:808

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 876

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:876

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 800

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:800

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 925

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:925

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1097

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1097

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1043

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1043

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1036

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1036

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 1020

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:1020

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: