سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

 

چگونگی وضعیت منابع آب استان خراسان رضوی در سال جاری

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: متوسط بارندگی استان خراسان رضوی تا بیستم تیرماه برابر 144 میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل و متوسط دوره بلند مدت به ترتیب   مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: متوسط بارندگی استان خراسان رضوی تا بیستم تیرماه برابر 144 میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل و متوسط دوره بلند مدت به ترتیب 20 و 30 درصد کاهش یافته است.
مهندس احمد قندهاری گفت:بارش ثبت شده در ایستگاه باران سنجی شهر مشهد 181 میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل و متوسط دوره به ترتیب 21 و 15 درصد کاهش بارندگی ملاحظه می شود،با توجه به بررسی های انجام شده و به استناد آمار ایستگاههای باران سنجی مبنای استان، فقط حدود 9 درصد از مساحت استان تا پایان خرداد ماه در شرایط نرمال قرار دارند( شمال شرق منطقه سرخس، صالح آباد) و 91درصد مساحت استان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید تا ضعیف قرار گرفته اند. به این ترتیب ایستگاههای مزینان و بیروت به ترتیب با 71 و 64 درصد کاهش دارای بیشترین کاهش بارندگی بوده اند.
وی همچنین اشاره کرد: رواناب های استان نیز در مدت 9 ماهه اول سال آبی نسبت به متوسط دراز مدت 73 درصد کاهش یافته است.
براین اساس در قسمت عمده ای از استان کاهش رواناب ها بین 100-75 درصد نسبت به متوسط گزارش شده که حدود 76 درصد از مساحت استان را شامل می شود.
در ادامه این گزارش به 24610 حلقه چاه با تخلیه کل 5470 میلیون متر مکعب در استان اشاره شده است که 4856 میلیون متر مکعب آن در بخش کشاورزی استفاده می شود . به عبارت دیگر 89 درصد مصارف از چاه ها در بخش کشاورزی است.
ایشان در ادامه گفت: افزایش مصرف در گرمای تابستان تأمین آب را با مشکلات جدی در کوتاه مدت و بلند مدت مواجه خواهد کرد و از تمامی مصرف کنندگان، اعم از مصارف خانگی، فضای سبز، کشاورزان و صاحبان صنایع به طور جد درخواست می گردد که با مدیریت مصرف برای صرفه جویی در مصارف آبی خود برنامه ای منظم داشته و حداقل به میزان 20 درصد مصارف خود را کاهش دهند.
به عنوان مثال از آبیاری در طی روزهای گرم خودداری نموده و تا حد امکان آبیاری را به مواقع عصر و شب موکول نمایند و از هدر رفت آب به ویژه در تأسیسات انتقال آب جلوگیری کنند. در مصرف خانگی نیز استفاده به اندازه از کولرهای آبی ، کاهش مدت زمان استحمام و مصارف غیر ضروری و شست و شو ... مد نظر شهروندان محترم قرار بگیرد. در مدیریت مصارف فضای سبز هر چند نیازمند برنامه های بلند مدت و استفاده از گیاهان کم آب طلب هستیم اما رعایت آبیاری صحیح و جلوگیری از هدر رفت آب می تواند تا حدود زیادی به منابع آبی کمک نماید.
منبع خبر: دفتر روابط عمومی

دیدگاه کاربران