پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

 

انتخاب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان مدیرکل برگزیده مجمع استانی سلامت در سال 97

در نخستین مجمع سلامت خراسان رضوی و با حضور استاندار ضمن رونمایی از سند سلامت استان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان یکی از مدیران کل برگزیده مجمع استانی سلامت در سال 97 انتخاب شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، رییس مجمع سلامت استان با اشاره به اینکه اجتماعی شدن سلامت به معنای نقش آفرینی آحاد مردم و سازمان های دولتی و غیر دولتی در امور سلامت محور می باشد گفت: این امر یکی از تکالیف و اهداف برجسته نظام سلامت در کشورهای مختلف است که تحقق آن می تواند زمینه ساز رسیدن به هدف عدالت در سلامت باشد.

"علیرضا رشیدیان" ضمن تقدیر و تشکر از "محمدحسین جعفری" که در مسیر نیل به اجتماعی شدن سلامت تلاش وافر داشته است؛ به پاس مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت، وی را به عنوان یکی از مدیران کل برگزیده مجمع استانی سلامت در سال 97 برشمرد و گفت: امید است با مشارکت همگانی در امر سلامت شاهد تحقق جامعه سالم باشیم.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران