دوشنبه, 26 آذر 1397

 

 

کاهش 75 درصدی میزان بارش پاییزی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی، پاییز امسال این استان خشک ترین پاییزهای نیم قرن اخیر را با توجه به آمار، پشت سر گذاشت.  

"مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای خراسان رضوی" گفت: براساس آمار و اطلاعات دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت و سازمان هواشناسی استان میانگین بارش استان از آغاز مهر تا پایان آذر 96 برابر 9.5 میلیمتر بوده است. این مقدار نسبت به سال قبل19.5درصد و نسبت به میانگین دراز مدت حدود 75 درصد کاهش داشته است.

"احمد قندهاری" با اشاره به کاهش حدود 64 درصد میانگین حجم رواناب پاییز 96 نسبت به میانگین درازمدت در دوره مشابه و بر اساس شاخص SDI گفت: حدود 42.5 درصد سطح استان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید، 42.5 درصد در وضعیت خشکسالی شدید، 9.5 درصد در وضعیت خشکسالی متوسط و 5.5 درصد سطح استان در وضعیت خشکسالی ملایم  می باشد.

این گزارش براساس اطلاعات حاصل از آمار 35 ایستگاه باران سنجی و 20 ایستگاه هیدرومتری شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و 13 ایستگاه باران سنجی اداره هواشناسی استان در سال آبی 97-96 تهیه شده است.

 

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران