دوشنبه, 30 مهر 1397

 

از ابتدای سال 1396 تا کنون صورت گرفت؛

 

آزادسازی حدود 20 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های تربت حیدریه

"مدیر امور آب شهرستان تربت حیدریه" از آزادسازی حدود 20 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های تربت حیدریه از ابتدای سال 1396 تا کنون خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "مهدی طلعتی" با اشاره به  تصرفات گسترده در رودخانه های برس، کدکن، حصار و رود معجن تربت حیدریه گفت: با توجه به صدور اخطاریه برای متصرفان و استنکاف تعداد زیادی از آنان، با اخذ دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب تربت حیدریه و با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان نسبت به قلع و قمع کلیه بناهای ساخته شده در بستر و حریم این رودخانه ها طی سه ماه گذشته اقدام شد و حدود 12 هکتار (بالغ بر 118هزار و 894 متر مربع ) آزادسازی صورت گرفت.

"طلعتی" همچنین از شناسایی حدود 40 بند غیرفنی و غیرمجاز بر روی مسیل های شهرستان مه ولات خبر داد و گفت: با اخذ دستور قضایی تخریب این بندها آغاز شده و تاکنون 7 بند تخریب شده است.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران