دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

برگزاری سومین جلسه کارگروه تخصصی منابع و مصارف حوضه آبریز کشف رود

سومین جلسه کارگروه تخصصی منابع و مصارف حوضه آبریز کشف رود با حضور "مهندس شکیبا"، رئیس گروه حوضه مرز شرقی و کشف رود شرکت مدیریت منابع ایران و نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، آب و فاضلاب استان و مشهد و شرکت شهرک های صنعتی، جمعیت ناجیان آب، نماینده کشاورزان و نماینده دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این جلسه "شکیبا" با اشاره به اهمیت شهر مقدس مشهد از برگزاری منظم کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی منابع و مصارف حوضه آبریز کشف رود تشکر کرد.

در این جلسه تجربه موفق کالیفرنیا در احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پایداری اکوسیستم و جمع بندی جلسه های پساب شهرک های صنعتی ارائه شد.

همچنین "احمد قندهاری" بر لزوم آسیب‌ شناسی به نتیجه نرسیدن برنامه‌های احیای منابع آب در ایران با سابقه طولانی تاکید کرد.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دیدگاه کاربران