سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

 

عنوان خبر تستی

تجزیه و تحلیل فصلی پارامترهای کیفی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرمشهد نشان می دهد که کیفیت پساب این تصفیه خانه ها به ترتیب در فصل های زمستان و بهار از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.  

 برای خروج از بحران آب، باید عرضه و تقاضا را در راستای افزایش بهره وری منابع آب مدیریت کنیم. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان این مطلب، هدف از بررسی و مطالعات به هم پیوسته منابع آب را مدیریت تقاضا و اجرای پروژه ها در راستای تقاضا ذکر کرد و گفت: مشکلی که امروز پس از انجام مطالعات بهم پیوسته منابع آب وجود دارد، مرحله اجرای آن است. زیرا متأسفانه بعضی از مسئولین هنوز باور ندارندکه با بحران آب دراستان مواجه ایم وگاهی اوقات مانع اجرای بعضی از پروژه ها می شوند. وی افزود: تا وقتی که باور بحران آب وجود نداشته باشد، عزم ملی نیز وجود نخواهد داشت

ین و متخصصین آب که از بحران آب آگاه تر هستند، این است که در هر گردهمایی و همایشی همانطور که یک کالا را تبلیغ می کنند، مشکلات و مسائل کالای آب را نیزبه اطلاع مسئولین و مردم برسانند.سیبابمهایبسغبخسبسمامهسبعن

.  

 

مهندس توحیدی فر در همایش بررسی مدیریت بهم پیوسته منابع آب منطقه مطالعاتی درگز و طرح ساختمان سد وشبکه آبیاری ابیورد که در 21 آذرماه در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار گردید،گفت: وظیفه مسئولین و متخصصین آب که از بحران آب آگاه تر هستند، این است که در هر گردهمایی و همایشی همانطور که یک کالا را تبلیغ می کنند، مشکلات و مسائل کالای آب را نیزبه اطلاع مسئولین و مردم برسانند.سیبابمهایبسغبخسبسمامهسبعن
وی افزود: در همین راستا،درچند سال گذشته اولین دوره مدیریت به هم پیوسته منابع آب در منطقه مطالعاتی شهرهای تربت جام – تایباد و نیز  بخشی از فریمان انجام شد و در پی آن برای ارائه راهکارهای برون رفت از بحران آب به طور همزمان بخش های دیگر استان نیز موردمطالعه قرار گرفت. مهندس توحیدیفر تصریح کرد: در حال حاضر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با همکاری مشاورین و متخصصین، مطالعات 14 منطقه استان را در دست اجرا دارد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت: امید است بتوان با بررسی و انجام مطالعات مدیریت بهم پیوسته منابع آب،ارزیابی منابع، تعیین نیازها و پتانسیل ها و ارائه راهکارها, متولیان آب به نتیجه مطلوبی در این خصوص برسند

ضوی اظهار داشت: امید است بتوان با بررسی و انجام مطالعات مدیریت بهم پیوسته منابع آب،ارزیابی منابع، تعیین نیازها و پتانسیل ها و ارائه راهکارها, متولیان آب به نتیجه مطلوبی در این خصوص برسند

 

منبع خبر: دفتر روابط عمومی

دیدگاه کاربران