سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

 

بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از شبکه آبیاری دوستی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت به همراه مدیر دفتر تاسیسات آبی، مدیر بهره برداری سد دوستی، رئیس اداره آب سرخس و کارشناسان مرتبط از شبکه پایاب سد دوستی و سر دهانه های سنتی رودخانه بازدید کردند.  

"محمدعلی نعمت نژاد" ضمن حضور در نقاط مختلف شبکه آبیاری دوستی از نزدیک مشکلات و نواقص شبکه و چالش های آبگیری تعاونی‎ها و کشاورزان در توزیع آب را بررسی کرد.

در ادامه رئیس اداره منابع آب سرخس با اشاره به رسوب گذاری شدید کانال WPC1 پایاب سد دوستی و رویش علف های هرز در کانال که باعث مدفون شدن یک ردیف پایینی پانل بتنی در رسوب و سبب افت و تبخیر بالای آب در این محل شده است؛ خواستار رفع این مشکل شد.

همچنین "محمدرضا عبادی نژاد" با بیان مشکلات شبکه پایاب دوستی و آماده نبودن سر دهانه های برداشت آب خواستار تکمیل شبکه و مرمت آن شد.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران