دوشنبه, 30 مهر 1397

 

در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی صورت گرفت؛

 

ترجمه کتاب "تحلیل مقطع عرضی آبراهه روباز با نرم‎افزار WinXSPRO"

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، ترجمه کتاب "تحلیل مقطع عرضی آبراهه روباز با نرم‎افزار WinXSPRO" به همت "امیر گرد نوشهری"، محقق و مترجم این شرکت انجام شد.  

"گرد نوشهری" در خصوص ترجمه این کتاب ضمن اشاره به نقش اساسی و کاربردی رایانه ها در تخصص های گوناگون گفت: نرم افزارهای زیادی در زمینه مطالعات پایه منابع آب وجود دارد؛ که در دقت و سرعت انجام محاسبات و تحلیل ها به مهندسان آب کمک می کنند؛ و نرم‎افزار WinXSPRO یکی از این نرم افزارهاست.

وی در خصوص نرم‎افزار WinXSPRO گفت: این نرم افزار به منظور تحلیل داده های هندسی، هیدرولیکی و پارامترهای انتقال رسوب مقطع عرضی آبراهه رودخانه طراحی شده است. این نرم افزار مختص استفاده در رودخانه های با گرادیان بیشتر از 01/0 است و از چهار معادله مقاومت برای محاسبه زبری جدار و مقاومت در مقابل جریان استفاده می کند. داده های ورودی مقطع عرضی می تواند از طریق نقشه برداری مقطع عرضی با استفاده از میر و دوربین ترازیاب یا ریسمان خمیده به دست آیند.

گرد نوشهری افزود: WinXSPRO به کاربر امکان تقسیم مقطع عرضی به چند زیر بخش را می دهد و همچنین دارای قابلیت اعمال چندین شیب سطح آب متناسب با دبی های مختلف برای انعکاس شرایط طبیعی جریان می باشد. نرم افزار مذکور دارای محیط گرافیکی ساده ای بوده و با محاسبه دبی عبوری از مقطع رودخانه می تواند ابزاری مفید در گروه های آب‎سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب باشد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و حمایت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تهیه و چاپ این اثر افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته با شرکت مدیریت منابع آب ایران، تصمیم بر ارسال این کتاب به سایر شرکت های آب منطقه ای کشور گرفته شده است.

گرد نوشهری به کتاب "طراحی و برنامه ریزی آبی" که با همکاری سلمان شوشتریان و زهرا کریمیان ترجمه شده است، اشاره داشت و گفت: در این کتاب روش های مختلف استحصال آب باران، جمع آوری سیلاب و استفاده مجدد از آب‎های جایگزین بیان شده است و با ارائه مطالعات موردی فراوان می تواند در ارتقای آگاهی و قابلیت حرفه ای کارشناسان یاریگر باشد.

گرد نوشهری افزود: بخشی از آب مصرفی در ساختمان ها، مراکز تجاری، صنعتی و اماکن عمومی می تواند از این طریق تأمین شود و به این ترتیب فشار وارد بر شبکه توزیع و تأمین آب نیز تا حدودی کاهش یابد.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران