چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

 

بازگشایی مجدد آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

در راستای تحقق اهداف و ماموریت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در صیانت از حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی منابع آب، به بروزرسانی و بهسازی تجهیزات و تکمیل و توسعه آزمایشگاه این شرکت اقدام شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، آزمایشگاه آب این شرکت که شامل بخش های فیزیکی و شیمیایی، دستگاهی و میکروبیواوژی است، به تمامی مجموعه های تخصصی در ارتباط با طرح های عمرانی و مطالعاتی خدمات ارائه می دهد.

افتتاح و بازگشایی مجدد آزمایشگاه آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و پیشکسوتان و به همت دفتر مطالعات پایه منابع آب در بیست و نهم آذر ماه انجام شد.

در این مراسم محمد حسین جعفری، مدیر عامل شرکت آب خراسان رضوی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته، گفت: دفتر مطالعات متشکل از یک گروه متحد و هم نوا با تعصب سازمانی بالا است، که در سیستم اداری کمتر دیده می شود و امیدواریم در آینده شاهد تحولات بیش از پیش در این دفتر باشیم.

سپس مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان عنوان کرد: با ایجاد گروه پایش کیفی منابع آب و آزمایشگاه می توانیم پایش کیفی منابع آب استان را به بهترین شکل ممکن انجام و بانک اطلاعات کیفی منابع آب را ارتقا دهیم.

احمد قندهاری در ادامه گفت: اولین آزمایشگاه توسط مهندس حسن زاده در سال 1343 راه اندازی شد و امروز با پشت سر گذاشتن سه نسل شاهد رشد و ارتقای آزمایشگاه هستیم.

مریم رحمانی پور، رئیس گروه پایش کیفی منابع آب و آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، نیز با اهمیت بر شمردن آزمایشگاه به عنوان رکن اصلی تولید داده های کیفی مطمئن در تصمیم گیری های منابع آب، از معاون طرح و توسعه و معاون مالی و پشتیبانی این شرکت که در تحقق این هدف مشارکت کردند، تشکر و قدردانی کرد.

سپس چگونگی انجام تغییرات، ایجاد فاز میکروبی و عملکرد آزمایشگاه طی سال آبی 95-94 توسط مهندس تفقدی، مسئول فنی آزمایشگاه، ارائه شد.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران