سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

در مهر ماه سال آبی جاری؛

 

کاهش میزان بارش نسبت به سال گذشته در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی، براساس آمار و اطلاعات سازمان هواشناسی و دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت از 1 مهر تا پایان مهر ماه 1395 میانگین بارش استان 4/0 میلیمتر بوده است.  

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای خراسان رضوی درخصوص گزارش بارندگی، وضعیت خشکسالی و جریانهای سطحی استان اظهار کرد: میانگین بارش استان از ابتدا تا پایان مهر ماه سال آبی جاری 4/0 میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به مقدار بارش سال قبل (12 میلیمتر) و میانگین دراز مدت (3 میلیمتر) کاهش زیادی داشته است.

احمد قندهاری افزود: حجم روانآب استان در بازه زمانی یادشده نسبت به میانگین دراز مدت 84 درصد کاهش داشته است؛ و بر اساس تحلیلهای خشکسالی در پهنهبندی  SPIسطح استان به لحاظ کلی دارای وضعیت نرمال بوده است.

قندهاری بیان کرد: این گزارش براساس اطلاعات حاصل از آمار 48 ایستگاه باران سنجی مبنا (13 ایستگاه مربوط به اداره هواشناسی و 35 ایستگاه مربوط به این شرکت) و همچنین 20 ایستگاه هیدرومتری در بازه زمانی یادشده تهیه شده است.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران