سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

 

وضعیت نرمال بارندگی در سطح استان خراسان رضوی در مرداد ماه 1395

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی، براساس آمار و اطلاعات سازمان هواشناسی و دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت از 1 مهر ماه 1394 تا پایان مرداد ماه 1395 میانگین بارش استان 216 میلیمتر بوده است.  

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای خراسان رضوی درخصوص گزارش بارندگی، وضعیت خشکسالی و جریانهای سطحی استان اظهار کرد: میانگین بارش استان از ابتدای مهر 94 تا پایان مرداد ماه سال آبی جاری 216 میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به سال قبل حدود 12 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت حدود 5/7 درصد افزایش داشته است.

احمد قندهاری افزود: حجم روانآب استان در بازه زمانی یادشده نسبت به میانگین دراز مدت 44 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیلهای خشکسالی در پهنهبندی  SPIسطح استان به لحاظ کلی دارای وضعیت نرمال بوده و این درحالیست که حدود 40 درصد سطح استان واقع در نواحی جنوبی در شرایط خشکسالی ضعیف و متوسط قرار دارد.

همچنین وی افزود: وضعیت نرمال به لحاظ هواشناسی در سال جاری پس از سه سال بارش، کمتر از میانگین دراز مدت و دارا بودن 8 دوره خشکسالی در 30 سال اخیر، موید آب و هوای شکننده و خشک استان است. بنابراین وجود یک دوره نرمال و یا ترسالی تاثیر چندانی بر منابع آب، با توجه به حجم بالای مصارف و کسری مخزن موجود، ندارد.

قندهاری بیان کرد: این گزارش براساس اطلاعات حاصل از  آمار 48 ایستگاه باران سنجی مبنا (13 ایستگاه مربوط به اداره هواشناسی و 35 ایستگاه مربوط به این شرکت) و همچنین 20 ایستگاه هیدرومتری در بازه زمانی یادشده تهیه شده است.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران