چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدیدخریدجرثقیل سقفی همراه باکلیه تجهیزات 1393/07/19 1798

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/15

بازدید:1798

احداث ساختمان مدیریت کنترل و بهره برداری سرخس 1393/07/20 1892

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1892

تهیه نصب راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال سدابیورد 1393/07/23 1828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1828

تکمیل ایستگاه پمپاژ پساب مزرعه نمونه آستان قدس 1393/07/20 1814

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/09

بازدید:1814

خرید9000مترلوله فایبرگلاس آبرسانی به سرخس 1393/06/25 1765

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:1765

(اصلاحیه2)خرید جرثقیل سقفی همراه با کلیه تجهیزات 1393/06/15 1772

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/11

بازدید:1772

(اصلاحیه2)مزایده فروش لوله های پلی اتیلن چهچهه 1393/06/15 1772

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/10

بازدید:1772

(اصلاحیه2)خریدالکتروپمپهای سددوستی به سدطرق 1393/06/01 1771

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/27

بازدید:1771

خریدشیرهای موردنیازخط انتقال آب ازسددوستی به مشهد 1393/05/25 1820

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/25

بازدید:1820

احداث مخزن شصت هزار متر مکعبی پهنه A 1393/05/17 1845

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/06

بازدید:1845

(اصلاحیه1)مزایده اجاره سدهای صیدوپرورش ماهی 1393/04/26 1897

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/21

بازدید:1897

مزايده واگذاری اراضی رودخانه فاروب نيشابور 1393/04/22 1757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/18

بازدید:1757

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت 1393/04/14 1686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/14

بازدید:1686

خريد۵۵۰۰مترلوله فولادي۹۰۰مم آبرسانی بمشهدازسدارداک 1393/04/04 1669

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/04

بازدید:1669

خرید6000مترلوله فایبرگلاس قطر900مم فشار25بارارداک 1393/03/20 1693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1693

سرویس دهی درون شهری وبرون شهری شرکت 1393/03/21 1674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1674

عملیات تکمیلی سد مخزنی چهچهه 1393/03/12 1693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/03

بازدید:1693

اجرای کارهای باقیمانده آبرسانی از سدارداک به مشهد 1393/03/01 1703

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/31

بازدید:1703

عمليات تكميلي اجرايي،راهبري و..خط انتقال آب ازسددو 1393/02/16 1703

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/09

بازدید:1703

بازگشایی ولایروبی کشفرودمحدوده تصفیه خانه پرکندآبا 1393/01/31 1673

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/25

بازدید:1673

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: