دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
(اصلاحیه2)مزایده فروش لوله های پلی اتیلن چهچهه 1393/06/15 1442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/10

بازدید:1442

(اصلاحیه2)خریدالکتروپمپهای سددوستی به سدطرق 1393/06/01 1436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/27

بازدید:1436

خریدشیرهای موردنیازخط انتقال آب ازسددوستی به مشهد 1393/05/25 1490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/25

بازدید:1490

احداث مخزن شصت هزار متر مکعبی پهنه A 1393/05/17 1510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/06

بازدید:1510

(اصلاحیه1)مزایده اجاره سدهای صیدوپرورش ماهی 1393/04/26 1566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/21

بازدید:1566

مزايده واگذاری اراضی رودخانه فاروب نيشابور 1393/04/22 1427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/18

بازدید:1427

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت 1393/04/14 1352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/14

بازدید:1352

خريد۵۵۰۰مترلوله فولادي۹۰۰مم آبرسانی بمشهدازسدارداک 1393/04/04 1339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/04

بازدید:1339

خرید6000مترلوله فایبرگلاس قطر900مم فشار25بارارداک 1393/03/20 1362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1362

سرویس دهی درون شهری وبرون شهری شرکت 1393/03/21 1342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1342

عملیات تکمیلی سد مخزنی چهچهه 1393/03/12 1360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/03

بازدید:1360

اجرای کارهای باقیمانده آبرسانی از سدارداک به مشهد 1393/03/01 1373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/31

بازدید:1373

عمليات تكميلي اجرايي،راهبري و..خط انتقال آب ازسددو 1393/02/16 1369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/09

بازدید:1369

بازگشایی ولایروبی کشفرودمحدوده تصفیه خانه پرکندآبا 1393/01/31 1346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/25

بازدید:1346

(تجدید)انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت بصورت حجمی 1393/02/06 1376

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/12

بازدید:1376

خرید10000مترلوله فایبرگلاس به قطر500م م 1392/12/28 1347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/26

بازدید:1347

مرمت وبازسازی پروژههای آبی تربتجام،حیدریه وسرخس 1393/01/07 1333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1333

مرمت وبازسازی پروژههای آبی نیشابور،سبزواروکاشمر 1393/01/07 1341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1341

مرمت وبازسازی پروژههای آبی مشهد،درگزقوچان 1393/01/07 1355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1355

مزایده اجاره مجموعه ورزشی شرکت,جنب نمایشگاه بین ال 1392/11/16 1367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/13

بازدید:1367

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: