دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزايده واگذاری اراضی رودخانه فاروب نيشابور 1393/04/22 1095

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/18

بازدید:1095

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت 1393/04/14 1021

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/14

بازدید:1021

خريد۵۵۰۰مترلوله فولادي۹۰۰مم آبرسانی بمشهدازسدارداک 1393/04/04 1004

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/04

بازدید:1004

خرید6000مترلوله فایبرگلاس قطر900مم فشار25بارارداک 1393/03/20 1024

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1024

سرویس دهی درون شهری وبرون شهری شرکت 1393/03/21 1013

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1013

عملیات تکمیلی سد مخزنی چهچهه 1393/03/12 1022

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/03

بازدید:1022

اجرای کارهای باقیمانده آبرسانی از سدارداک به مشهد 1393/03/01 1035

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/31

بازدید:1035

عمليات تكميلي اجرايي،راهبري و..خط انتقال آب ازسددو 1393/02/16 1028

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/09

بازدید:1028

بازگشایی ولایروبی کشفرودمحدوده تصفیه خانه پرکندآبا 1393/01/31 1011

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/25

بازدید:1011

(تجدید)انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت بصورت حجمی 1393/02/06 1036

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/12

بازدید:1036

خرید10000مترلوله فایبرگلاس به قطر500م م 1392/12/28 1016

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/26

بازدید:1016

مرمت وبازسازی پروژههای آبی تربتجام،حیدریه وسرخس 1393/01/07 1002

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1002

مرمت وبازسازی پروژههای آبی نیشابور،سبزواروکاشمر 1393/01/07 1004

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1004

مرمت وبازسازی پروژههای آبی مشهد،درگزقوچان 1393/01/07 1018

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1018

مزایده اجاره مجموعه ورزشی شرکت,جنب نمایشگاه بین ال 1392/11/16 1020

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/13

بازدید:1020

(تجدید)خرید5000مترلوله فولادی1000مم 1392/11/08 1003

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/06

بازدید:1003

اجرای سیستم انحراف آب سد شوریجه 1392/11/07 1022

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/30

بازدید:1022

(اصلاحیه1)مزایده اجاره آزمایشگاه شیمی آب شرکت 1392/10/25 1028

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/24

بازدید:1028

آگهی شناسایی پیمانکاران و سرمایه گذاران-فاضلاب 1392/10/28 995

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/08

بازدید:995

(اصلاحیه 5)ارزیابی کیفی خرید5000 مترلوله فولادی100 1392/09/28 1000

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/25

بازدید:1000

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: