دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزايده واگذاری اراضی رودخانه فاروب نيشابور 1393/04/22 1197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/18

بازدید:1197

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت 1393/04/14 1123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/14

بازدید:1123

خريد۵۵۰۰مترلوله فولادي۹۰۰مم آبرسانی بمشهدازسدارداک 1393/04/04 1105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/04

بازدید:1105

خرید6000مترلوله فایبرگلاس قطر900مم فشار25بارارداک 1393/03/20 1127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1127

سرویس دهی درون شهری وبرون شهری شرکت 1393/03/21 1112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/17

بازدید:1112

عملیات تکمیلی سد مخزنی چهچهه 1393/03/12 1122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/03/03

بازدید:1122

اجرای کارهای باقیمانده آبرسانی از سدارداک به مشهد 1393/03/01 1137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/31

بازدید:1137

عمليات تكميلي اجرايي،راهبري و..خط انتقال آب ازسددو 1393/02/16 1129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/09

بازدید:1129

بازگشایی ولایروبی کشفرودمحدوده تصفیه خانه پرکندآبا 1393/01/31 1112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/25

بازدید:1112

(تجدید)انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت بصورت حجمی 1393/02/06 1138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/01/12

بازدید:1138

خرید10000مترلوله فایبرگلاس به قطر500م م 1392/12/28 1117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/26

بازدید:1117

مرمت وبازسازی پروژههای آبی تربتجام،حیدریه وسرخس 1393/01/07 1101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1101

مرمت وبازسازی پروژههای آبی نیشابور،سبزواروکاشمر 1393/01/07 1107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1107

مرمت وبازسازی پروژههای آبی مشهد،درگزقوچان 1393/01/07 1119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/12/21

بازدید:1119

مزایده اجاره مجموعه ورزشی شرکت,جنب نمایشگاه بین ال 1392/11/16 1121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/13

بازدید:1121

(تجدید)خرید5000مترلوله فولادی1000مم 1392/11/08 1102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/11/06

بازدید:1102

اجرای سیستم انحراف آب سد شوریجه 1392/11/07 1121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/30

بازدید:1121

(اصلاحیه1)مزایده اجاره آزمایشگاه شیمی آب شرکت 1392/10/25 1128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/24

بازدید:1128

آگهی شناسایی پیمانکاران و سرمایه گذاران-فاضلاب 1392/10/28 1092

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/08

بازدید:1092

(اصلاحیه 5)ارزیابی کیفی خرید5000 مترلوله فولادی100 1392/09/28 1103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/25

بازدید:1103

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 14 » صفحه: