دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/18 1583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:1583

حفاری 1000متر چاه اکتشافی و مشاهده ای در آبخوان آب 1393/10/13 1336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/13

بازدید:1336

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته 1393/10/10 1307

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/03

بازدید:1307

خدمات،کنترل ونظارت منابع آب مشهدسرخس 1393/09/29 1251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/25

بازدید:1251

خدمات کنترل ونظارت ازمنابع آب سطحی 1393/09/27 1231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/24

بازدید:1231

خدمات کنترل ونظارت سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب 1393/09/17 1236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/12

بازدید:1236

خدمات گروههای اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی 1393/09/15 1235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/10

بازدید:1235

ایجاد گروههای گشت ونظارت کنتورهای هوشمند 1393/09/09 1218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/05

بازدید:1218

گشت وبازرسی منابع آب تربتجام-تربت حیدریه کاشمروگنا 1393/09/06 1248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/02

بازدید:1248

تجدیدخریدجرثقیل سقفی همراه باکلیه تجهیزات 1393/07/19 1227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/15

بازدید:1227

احداث ساختمان مدیریت کنترل و بهره برداری سرخس 1393/07/20 1321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1321

تهیه نصب راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال سدابیورد 1393/07/23 1256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1256

تکمیل ایستگاه پمپاژ پساب مزرعه نمونه آستان قدس 1393/07/20 1244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/09

بازدید:1244

خرید9000مترلوله فایبرگلاس آبرسانی به سرخس 1393/06/25 1203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:1203

(اصلاحیه2)خرید جرثقیل سقفی همراه با کلیه تجهیزات 1393/06/15 1202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/11

بازدید:1202

(اصلاحیه2)مزایده فروش لوله های پلی اتیلن چهچهه 1393/06/15 1206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/10

بازدید:1206

(اصلاحیه2)خریدالکتروپمپهای سددوستی به سدطرق 1393/06/01 1201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/27

بازدید:1201

خریدشیرهای موردنیازخط انتقال آب ازسددوستی به مشهد 1393/05/25 1247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/25

بازدید:1247

احداث مخزن شصت هزار متر مکعبی پهنه A 1393/05/17 1272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/05/06

بازدید:1272

(اصلاحیه1)مزایده اجاره سدهای صیدوپرورش ماهی 1393/04/26 1329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/04/21

بازدید:1329

« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: