چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/23 1888

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/05

بازدید:1888

احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/09/01 1878

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1878

عملیات اجرائی خطوط انتقال آب به شهرهای فیروزه و نیشابور از سد بار و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/08/10 2053

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:2053

مزایده سرمایه گذاری برای ساماندهی با حق بهره برداری از قسمت اول رودخانه چهل بازه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/26 1947

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1947

اجرای خط انتقال آب به شهر سرخس از سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/05/31 2275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:2275

مزایده فروش آهن آلات مستعمل و مازاد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/19 2187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:2187

اصلاحیه 1- خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر-st37 ضخامت 7/12با پوشش داخلی اپوکسی خشک شده حداقل با ضخامت 450 میکرون مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/30 2107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:2107

سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/23 1921

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1921

سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/21 1832

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1832

اصلاحیه 2 - خرید 4 عدد شیر پروانه ای 900 مورد نیاز طرح آبرسانی به مشهد از سد ارداک مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/15 2025

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:2025

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد شوریجه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/04/09 2086

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/25

بازدید:2086

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/18 2146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:2146

حفاری 1000متر چاه اکتشافی و مشاهده ای در آبخوان آب 1393/10/13 1889

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/13

بازدید:1889

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته 1393/10/10 1853

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/03

بازدید:1853

خدمات،کنترل ونظارت منابع آب مشهدسرخس 1393/09/29 1797

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/25

بازدید:1797

خدمات کنترل ونظارت ازمنابع آب سطحی 1393/09/27 1770

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/24

بازدید:1770

خدمات کنترل ونظارت سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب 1393/09/17 1806

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/12

بازدید:1806

خدمات گروههای اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی 1393/09/15 1793

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/10

بازدید:1793

ایجاد گروههای گشت ونظارت کنتورهای هوشمند 1393/09/09 1777

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/05

بازدید:1777

گشت وبازرسی منابع آب تربتجام-تربت حیدریه کاشمروگنا 1393/09/06 1814

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/02

بازدید:1814

« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: