دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اصلاحیه 1- خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر-st37 ضخامت 7/12با پوشش داخلی اپوکسی خشک شده حداقل با ضخامت 450 میکرون مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/30 1779

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:1779

سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/23 1579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1579

سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/21 1506

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1506

اصلاحیه 2 - خرید 4 عدد شیر پروانه ای 900 مورد نیاز طرح آبرسانی به مشهد از سد ارداک مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/15 1697

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:1697

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد شوریجه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/04/09 1764

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/25

بازدید:1764

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/18 1810

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:1810

حفاری 1000متر چاه اکتشافی و مشاهده ای در آبخوان آب 1393/10/13 1563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/13

بازدید:1563

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته 1393/10/10 1528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/03

بازدید:1528

خدمات،کنترل ونظارت منابع آب مشهدسرخس 1393/09/29 1473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/25

بازدید:1473

خدمات کنترل ونظارت ازمنابع آب سطحی 1393/09/27 1448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/24

بازدید:1448

خدمات کنترل ونظارت سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب 1393/09/17 1472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/12

بازدید:1472

خدمات گروههای اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی 1393/09/15 1468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/10

بازدید:1468

ایجاد گروههای گشت ونظارت کنتورهای هوشمند 1393/09/09 1454

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/05

بازدید:1454

گشت وبازرسی منابع آب تربتجام-تربت حیدریه کاشمروگنا 1393/09/06 1482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/02

بازدید:1482

تجدیدخریدجرثقیل سقفی همراه باکلیه تجهیزات 1393/07/19 1467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/15

بازدید:1467

احداث ساختمان مدیریت کنترل و بهره برداری سرخس 1393/07/20 1553

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1553

تهیه نصب راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال سدابیورد 1393/07/23 1494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1494

تکمیل ایستگاه پمپاژ پساب مزرعه نمونه آستان قدس 1393/07/20 1476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/09

بازدید:1476

خرید9000مترلوله فایبرگلاس آبرسانی به سرخس 1393/06/25 1441

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:1441

(اصلاحیه2)خرید جرثقیل سقفی همراه با کلیه تجهیزات 1393/06/15 1442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/11

بازدید:1442

« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: