چهارشنبه, 1 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده سرمایه گذاری برای ساماندهی با حق بهره برداری از قسمت اول رودخانه چهل بازه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/26 1737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1737

اجرای خط انتقال آب به شهر سرخس از سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/05/31 2057

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:2057

مزایده فروش آهن آلات مستعمل و مازاد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/19 1936

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:1936

اصلاحیه 1- خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر-st37 ضخامت 7/12با پوشش داخلی اپوکسی خشک شده حداقل با ضخامت 450 میکرون مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/30 1897

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:1897

سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/23 1704

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1704

سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/21 1624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1624

اصلاحیه 2 - خرید 4 عدد شیر پروانه ای 900 مورد نیاز طرح آبرسانی به مشهد از سد ارداک مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/15 1817

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:1817

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد شوریجه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/04/09 1883

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/25

بازدید:1883

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/18 1935

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:1935

حفاری 1000متر چاه اکتشافی و مشاهده ای در آبخوان آب 1393/10/13 1681

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/13

بازدید:1681

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته 1393/10/10 1646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/03

بازدید:1646

خدمات،کنترل ونظارت منابع آب مشهدسرخس 1393/09/29 1591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/25

بازدید:1591

خدمات کنترل ونظارت ازمنابع آب سطحی 1393/09/27 1563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/24

بازدید:1563

خدمات کنترل ونظارت سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب 1393/09/17 1595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/12

بازدید:1595

خدمات گروههای اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی 1393/09/15 1588

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/10

بازدید:1588

ایجاد گروههای گشت ونظارت کنتورهای هوشمند 1393/09/09 1571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/05

بازدید:1571

گشت وبازرسی منابع آب تربتجام-تربت حیدریه کاشمروگنا 1393/09/06 1604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/02

بازدید:1604

تجدیدخریدجرثقیل سقفی همراه باکلیه تجهیزات 1393/07/19 1587

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/15

بازدید:1587

احداث ساختمان مدیریت کنترل و بهره برداری سرخس 1393/07/20 1675

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1675

تهیه نصب راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال سدابیورد 1393/07/23 1617

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1617

« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: