یکشنبه, 29 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/23 1479

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1479

سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/21 1404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/03

بازدید:1404

اصلاحیه 2 - خرید 4 عدد شیر پروانه ای 900 مورد نیاز طرح آبرسانی به مشهد از سد ارداک مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/15 1592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/30

بازدید:1592

عملیات اجرایی راه دسترسی به سد شوریجه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/04/09 1667

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/25

بازدید:1667

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/03/18 1709

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:1709

حفاری 1000متر چاه اکتشافی و مشاهده ای در آبخوان آب 1393/10/13 1462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/13

بازدید:1462

عملیات تکمیلی سد ابیورد و تاسیسات وابسته 1393/10/10 1428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/10/03

بازدید:1428

خدمات،کنترل ونظارت منابع آب مشهدسرخس 1393/09/29 1375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/25

بازدید:1375

خدمات کنترل ونظارت ازمنابع آب سطحی 1393/09/27 1352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/24

بازدید:1352

خدمات کنترل ونظارت سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب 1393/09/17 1365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/12

بازدید:1365

خدمات گروههای اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی 1393/09/15 1366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/10

بازدید:1366

ایجاد گروههای گشت ونظارت کنتورهای هوشمند 1393/09/09 1352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/05

بازدید:1352

گشت وبازرسی منابع آب تربتجام-تربت حیدریه کاشمروگنا 1393/09/06 1381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/09/02

بازدید:1381

تجدیدخریدجرثقیل سقفی همراه باکلیه تجهیزات 1393/07/19 1361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/15

بازدید:1361

احداث ساختمان مدیریت کنترل و بهره برداری سرخس 1393/07/20 1449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1449

تهیه نصب راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال سدابیورد 1393/07/23 1388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/14

بازدید:1388

تکمیل ایستگاه پمپاژ پساب مزرعه نمونه آستان قدس 1393/07/20 1371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/09

بازدید:1371

خرید9000مترلوله فایبرگلاس آبرسانی به سرخس 1393/06/25 1337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:1337

(اصلاحیه2)خرید جرثقیل سقفی همراه با کلیه تجهیزات 1393/06/15 1336

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/11

بازدید:1336

(اصلاحیه2)مزایده فروش لوله های پلی اتیلن چهچهه 1393/06/15 1335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/10

بازدید:1335

« 1 2 3 4 5 ... 6 14 » صفحه: