چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1819

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1819

اجرای عملیات آزاد سازی و ساماندهی بستر و حریم رودخانه های هریرود-درونگر وسرشاخه ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/01/15 1824

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1824

اجرای عملیات تکمیلی بدنه وسرریزوابنیه فنی وابسته بند تغذیه ای نسرتربت حیدریه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/27 1327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:1327

عملیات احداث،بهسازی وآسفالت جاده دسترسی به ساختگاه وروستاهای پایاب-طرح ساختمان سدقره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/15 1915

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:1915

تجدید تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1870

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/14

بازدید:1870

خرید لوله فولادی 700و150باپوشش سه لایه سدمخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/25 1795

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1795

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری ازتخلفات آبی درسطح خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/26 1702

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1702

دهانه آبگیر و کانال انتقال آب ازغند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/05 1711

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1711

رسوب برداری،ترمیم واصلاح سازه های تغذیه مصنوعی در چند شهر خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/11/24 1755

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:1755

ساخت،توسعه و مرمت ایستگاهای هیدرومتری و هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 1809

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:1809

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب درگزوکلات مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1753

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1753

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب تربت حیدریه وتربت جام وادارات آب کاشمروگنابادpish az farakhan مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1650

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1650

احداث سد شوریجه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/13 2445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:2445

تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها . خدمات طرح ها 1394/10/09 1716

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/17

بازدید:1716

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/07 1722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/10

بازدید:1722

خرید، حمل و نصب ۳۴۴ عدد تابلوی هشدار دهنده سیل در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/26 1819

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:1819

خرید یازده دستگاه شتابنگار جهت سد ابیورد(زنگلانلو) وسد سررود(قره تیکان) مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/16 1733

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:1733

خرید لوله فولادی 700و150 واتصالات فولادی پروژه سد مخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/04 1755

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:1755

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/16 2013

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:2013

خرید20کیلومترلوله فایبرگلاس به قطر600م م و فشار16 بار مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/21 1763

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/12

بازدید:1763

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: