چهارشنبه, 1 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات احداث،بهسازی وآسفالت جاده دسترسی به ساختگاه وروستاهای پایاب-طرح ساختمان سدقره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/15 1704

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:1704

تجدید تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/14

بازدید:1665

خرید لوله فولادی 700و150باپوشش سه لایه سدمخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/25 1581

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1581

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری ازتخلفات آبی درسطح خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/26 1490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1490

دهانه آبگیر و کانال انتقال آب ازغند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/05 1511

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1511

رسوب برداری،ترمیم واصلاح سازه های تغذیه مصنوعی در چند شهر خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/11/24 1550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:1550

ساخت،توسعه و مرمت ایستگاهای هیدرومتری و هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 1603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:1603

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب درگزوکلات مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1543

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب تربت حیدریه وتربت جام وادارات آب کاشمروگنابادpish az farakhan مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1446

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1446

احداث سد شوریجه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/13 2182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:2182

تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها . خدمات طرح ها 1394/10/09 1510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/17

بازدید:1510

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/07 1513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/10

بازدید:1513

خرید، حمل و نصب ۳۴۴ عدد تابلوی هشدار دهنده سیل در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/26 1605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:1605

خرید یازده دستگاه شتابنگار جهت سد ابیورد(زنگلانلو) وسد سررود(قره تیکان) مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/16 1521

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:1521

خرید لوله فولادی 700و150 واتصالات فولادی پروژه سد مخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/04 1545

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:1545

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/16 1787

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:1787

خرید20کیلومترلوله فایبرگلاس به قطر600م م و فشار16 بار مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/21 1558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/12

بازدید:1558

خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/23 1682

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/05

بازدید:1682

احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/09/01 1669

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1669

عملیات اجرائی خطوط انتقال آب به شهرهای فیروزه و نیشابور از سد بار و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/08/10 1844

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:1844

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: