یکشنبه, 29 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
دهانه آبگیر و کانال انتقال آب ازغند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/05 1301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1301

رسوب برداری،ترمیم واصلاح سازه های تغذیه مصنوعی در چند شهر خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/11/24 1333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:1333

ساخت،توسعه و مرمت ایستگاهای هیدرومتری و هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 1384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:1384

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب درگزوکلات مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1321

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب تربت حیدریه وتربت جام وادارات آب کاشمروگنابادpish az farakhan مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1230

احداث سد شوریجه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/13 1906

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:1906

تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها . خدمات طرح ها 1394/10/09 1291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/17

بازدید:1291

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/07 1297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/10

بازدید:1297

خرید، حمل و نصب ۳۴۴ عدد تابلوی هشدار دهنده سیل در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/26 1370

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:1370

خرید یازده دستگاه شتابنگار جهت سد ابیورد(زنگلانلو) وسد سررود(قره تیکان) مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/16 1301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:1301

خرید لوله فولادی 700و150 واتصالات فولادی پروژه سد مخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/04 1328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:1328

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/16 1531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:1531

خرید20کیلومترلوله فایبرگلاس به قطر600م م و فشار16 بار مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/21 1343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/12

بازدید:1343

خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/23 1470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/05

بازدید:1470

احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/09/01 1450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1450

عملیات اجرائی خطوط انتقال آب به شهرهای فیروزه و نیشابور از سد بار و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/08/10 1626

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:1626

مزایده سرمایه گذاری برای ساماندهی با حق بهره برداری از قسمت اول رودخانه چهل بازه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/26 1522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1522

اجرای خط انتقال آب به شهر سرخس از سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/05/31 1824

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1824

مزایده فروش آهن آلات مستعمل و مازاد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/19 1670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:1670

اصلاحیه 1- خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر-st37 ضخامت 7/12با پوشش داخلی اپوکسی خشک شده حداقل با ضخامت 450 میکرون مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/04/30 1679

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:1679

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: