دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری ازتخلفات آبی درسطح خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/26 1373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1373

دهانه آبگیر و کانال انتقال آب ازغند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/05 1398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1398

رسوب برداری،ترمیم واصلاح سازه های تغذیه مصنوعی در چند شهر خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/11/24 1431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:1431

ساخت،توسعه و مرمت ایستگاهای هیدرومتری و هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 1482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:1482

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب درگزوکلات مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1423

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1423

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب تربت حیدریه وتربت جام وادارات آب کاشمروگنابادpish az farakhan مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1329

احداث سد شوریجه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/13 2037

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/23

بازدید:2037

تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها . خدمات طرح ها 1394/10/09 1388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/17

بازدید:1388

تجدید مناقصه احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/10/07 1397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/10

بازدید:1397

خرید، حمل و نصب ۳۴۴ عدد تابلوی هشدار دهنده سیل در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/26 1474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:1474

خرید یازده دستگاه شتابنگار جهت سد ابیورد(زنگلانلو) وسد سررود(قره تیکان) مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/16 1403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:1403

خرید لوله فولادی 700و150 واتصالات فولادی پروژه سد مخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/09/04 1430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:1430

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/16 1647

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:1647

خرید20کیلومترلوله فایبرگلاس به قطر600م م و فشار16 بار مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/21 1443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/12

بازدید:1443

خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/08/23 1569

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/05

بازدید:1569

احداث راه دسترسی به سد شوریجه از مسیر روستای قره قیطان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/09/01 1552

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1552

عملیات اجرائی خطوط انتقال آب به شهرهای فیروزه و نیشابور از سد بار و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/08/10 1728

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:1728

مزایده سرمایه گذاری برای ساماندهی با حق بهره برداری از قسمت اول رودخانه چهل بازه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/26 1621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1621

اجرای خط انتقال آب به شهر سرخس از سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/05/31 1933

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1933

مزایده فروش آهن آلات مستعمل و مازاد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/05/19 1790

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:1790

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: