یکشنبه, 30 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1286

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1471

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 1985

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:1985

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1656

خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق مناقصه دو مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/19

بازدید:1637

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/04/27 1676

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:1676

تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرح ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/05/16 2379

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:2379

پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/22 1648

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/03

بازدید:1648

حفاری 3500 متر چاه مشاهده ای و اکتشافی انجام آزمایش کاروتاژ و پمپاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/09 1589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:1589

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/27 1567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1567

انجام خدمات گروههای کنترل ونظارت بر منابع آب سطحی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/25 1615

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1615

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1538

انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت به صورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/18 1569

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:1569

حفاری چاه های اکتشافی و مشاهده ای ، انجام آزمایش های پمپاژ و کاروتاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/02/05 1595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1595

خریداتصالات فایبر گلاس و فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/23 1592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1592

تعمیرونگهداری تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای شرکت آب منطقه ای درسطح مشهد مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/21 1576

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1576

خرید 36دستگاه لوازم اندازه گیری-دیتالاگری درون چاهی-دبی سنج-مولتی پارامتر ونمونه بردار عمقی مربوط به پروژه های مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1693

تجدید خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1539

اجرای عملیات آزاد سازی و ساماندهی بستر و حریم رودخانه های هریرود-درونگر وسرشاخه ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/01/15 1544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1544

اجرای عملیات تکمیلی بدنه وسرریزوابنیه فنی وابسته بند تغذیه ای نسرتربت حیدریه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/27 1064

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:1064

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: