جمعه, 6 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1491

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1397

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1369

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/18

بازدید:1509

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان ارزیابی دفتر قراردادها 1705

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:1705

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/07/24 2209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:2209

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/05/16 1875

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/02

بازدید:1875

خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق مناقصه دو مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1859

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/19

بازدید:1859

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/04/27 1904

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:1904

تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرح ارزیابی دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/05/16 2599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:2599

پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/22 1865

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/03

بازدید:1865

حفاری 3500 متر چاه مشاهده ای و اکتشافی انجام آزمایش کاروتاژ و پمپاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/09 1811

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:1811

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/27 1795

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1795

انجام خدمات گروههای کنترل ونظارت بر منابع آب سطحی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/25 1829

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1829

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1758

انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت به صورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/18 1789

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:1789

حفاری چاه های اکتشافی و مشاهده ای ، انجام آزمایش های پمپاژ و کاروتاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/02/05 1817

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1817

خریداتصالات فایبر گلاس و فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/23 1812

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1812

تعمیرونگهداری تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای شرکت آب منطقه ای درسطح مشهد مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/21 1791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1791

خرید 36دستگاه لوازم اندازه گیری-دیتالاگری درون چاهی-دبی سنج-مولتی پارامتر ونمونه بردار عمقی مربوط به پروژه های مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1910

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1910

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: