دوشنبه, 1 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حفاری 3500 متر چاه مشاهده ای و اکتشافی انجام آزمایش کاروتاژ و پمپاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرحها 1395/03/09 1213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:1213

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری از تخلفات آبی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/27 1220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1220

انجام خدمات گروههای کنترل ونظارت بر منابع آب سطحی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/25 1252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1252

خدمات گروه های کنترل،نگهداری وبهره برداری از تجهیزات اندازه گیری منابع آب در سطح استان خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/06

بازدید:1170

انجام امورخدماتی وپشتیبانی شرکت به صورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/02/18 1215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/17

بازدید:1215

حفاری چاه های اکتشافی و مشاهده ای ، انجام آزمایش های پمپاژ و کاروتاژ در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/02/05 1231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1231

خریداتصالات فایبر گلاس و فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی به سرخس مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/23 1205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:1205

تعمیرونگهداری تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای شرکت آب منطقه ای درسطح مشهد مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/21 1220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1220

خرید 36دستگاه لوازم اندازه گیری-دیتالاگری درون چاهی-دبی سنج-مولتی پارامتر ونمونه بردار عمقی مربوط به پروژه های مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1324

تجدید خدمات کنترل ونظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امور آب شهرستان مشهد و اداره آب سرخس مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1395/01/17 1179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/24

بازدید:1179

اجرای عملیات آزاد سازی و ساماندهی بستر و حریم رودخانه های هریرود-درونگر وسرشاخه ها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/01/15 1186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1186

اجرای عملیات تکمیلی بدنه وسرریزوابنیه فنی وابسته بند تغذیه ای نسرتربت حیدریه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/27 717

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/08

بازدید:717

عملیات احداث،بهسازی وآسفالت جاده دسترسی به ساختگاه وروستاهای پایاب-طرح ساختمان سدقره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/15 1272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:1272

تجدید تکمیل ایستگاه پمپاژ خط انتقال پساب غرب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/14

بازدید:1271

خرید لوله فولادی 700و150باپوشش سه لایه سدمخزنی سررود-قره تیکان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/25 1184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1184

انجام خدمات اجرائیات وجلوگیری ازتخلفات آبی درسطح خراسان رضوی مناقصه دو مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/11/26 1102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1102

دهانه آبگیر و کانال انتقال آب ازغند مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1395/03/05 1131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:1131

رسوب برداری،ترمیم واصلاح سازه های تغذیه مصنوعی در چند شهر خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/11/24 1147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/30

بازدید:1147

ساخت،توسعه و مرمت ایستگاهای هیدرومتری و هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها و خدمات طرح ها 1394/12/08 1211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:1211

خدمات کنترل و نظارت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب سبزوار،نیشابوروقوچان وادارات آب درگزوکلات مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1394/10/23 1144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:1144

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: