چهارشنبه, 14 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
14 و 15 خرداد
شعار سال 99
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
5-98 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:544

5-98 تکمیل ابنیه و احداث باقیمانده کانالهای پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد دوستی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/08/27 557

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:557

98-5 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/12

بازدید:505

98-4 اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروزه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/15 619

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:619

98-2 تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/28 725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:725

98-3 احداث خط انتقال آب از بند بادخور تا تصفیه خانه قوچان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/19 841

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:841

98-1 ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/13 763

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/29

بازدید:763

تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/02 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:784

عملیات ساماندهی رودخانه زنگلانلو شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 833

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:833

97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1157

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1066

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1066

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1065

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:1065

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 1292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:1292

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1356

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:1269

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 1406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:1406

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1589

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1513

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1541

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:1541

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 1491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:1491

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: