چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
99-3 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/04 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:12

3-99 مرمت و بازسازی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/20 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:206

99-1 خدمات ناجیگری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/21 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/02

بازدید:263

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/06

بازدید:469

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:440

98-13 عملیات نگهداری و بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:428

98-12 خط انتقال مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:433

98-12 ایستگاه پمپاژ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/04 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/14

بازدید:428

98-11 عملیات آبرسانی ارزیابی مدیریت قراردادها 1398/10/28 589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/08

بازدید:589

98-7 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:586

98-7 تغذیه مصنوعی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/21 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:534

98-10 تغذیه مصنوعی شاندیز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/22 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:546

98-6 ساماندهی رودخانه ها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/14 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:586

98-9 ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/15 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/25

بازدید:565

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:601

98-8 بازگشایی و ساماندهی رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:571

98-8 ساماندهی اضطراری رودخانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/07 574

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:574

7-98 ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:572

7-98 فرخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه یک مرحله ای (روش فشرده) پیمانکاران مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:570

98-6 عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/23 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/02

بازدید:603

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: