یکشنبه, 30 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

انسداد ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان باخرز

مدیر امور منابع آب تربت‌جام گفت: ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز و آبفروش حریم قنات مقیطه کردیان باخرز طی چند روز گذشته توسط مامورین امور منابع آب تربت جام و نیروی انتظامی...

از ابتدای آبان ماه تا کنون با انسداد 226 حلقه چاه غیر مجاز:

صرفه جویی بیش از ده میلیون متر مکعب آب در مشهد

مدیر امور منابع آب مشهد از صرفه‌جویی بیش از ده میلیون متر مکعب آب پس از انسداد 226 حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان از ابتدای آبان ماه تا کنون خبر داد.

تشکل های قانونی کشاورزی درمان درد ویرانگر کم آبی هستند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی گفت: تشکل های قانونی کشاورزی درمان درد ویرانگر کم آبی و شاه ستون سازگاری با کم آبی هستند.

برگزاری جشنواره ملی نوجوان خوارزمی با موضوع سازگاری با کم آبی در...

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در سال تحصیلی جاری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،بخش هایی از جشنواره ملی نوجوان...