دوشنبه, 26 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

آبادی مناطق مرزی تضمین کننده امنیت کشور است

محمد علایی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: هرچه مناطق مرزی آبادتر شود امنیت کشور تامین می شود.

شهردار مشهد مقدس در اختتامیه جشنواره ملی فناوری های آب:

بخشی زیادی از اختراعات حوزه آب را می توان در مدیریت شهری استفاده...

محمدرضا کلایی در اختتامیه دومین جشنواره ملی فناوری های آب که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد عنوان کرد: با توجه به کمبود منابع آب از مخترعان و شرکت هایی که طرح...

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در مشهد:

با اجرای سیاست های سازگاری با کم آبی انتظار جهش های بزرگی در صنعت...

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چهل و پنجمین نشست مدیران صنعت آب کشور در مشهد مقدس گفت: وزیر نیرو حدود 2 ماه قبل به شرکت منابع آب ایران ،تکالیفی را ابلاغ کرده...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

آمایش سرزمین باید آب محور باشد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در ایران در چهل و پنجمین نشست مدیران صنعت آب کشور در مشهد مقدس گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی ها نیاز است تمامی...