چهارشنبه, 1 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تلفیق سازگاری با کم آبی و حفاظت از محیط زیست در آموزش دانش آموزان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کارگاه آموزشی سازگاری با کم آبی با تلفیق آموزه های حفاظت از محیط زیست مبتنی بر مطالب آموزشی کتاب انسان و محیط زیست...

82 درصد مخازن سدهای استان خالی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 89 میلیون مترمکعب آورد رودخانه ها به مخازن سدهای استان وارد شده و حجم ذخیره آب سدها را به 275...

راه اندازی وب سایت جامع سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: به منظور تحقق سیاست های کلان دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی عملکرد، وب سایت جامع سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی به...

اعلام نفرات برتر بهترین پیام ادبی سازگاری با کم آبی

اسامی برندگان مسابقه پیامکی انتخاب بهترین پیام ادبی سازگاری با کم آبی از سوی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اعلام شد.